Роздрукувати сторінку

Глобалізація та мультикультуралізм, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна Глобалізація і мультикультуралізм вивчає процеси глобалізації і політики мультикультуралізму, їх взаємодію, фактори, які зміцнюють мультикультуралізм у глобалізованому світі, а також пояснює місце політики, економіки і технологій в цих процесах.

Предмет курсу – проблематика процесів глобалізації та мультикультуралізму в сучасному світі.

глобалізація

Метою курсу Глобалізація і мультикультуралізм є ознайомлення студентів з сучасними процесами глобалізації світу і проблемами існування сучасних мультикультурних суспільств, при цьому акцент робиться на етнічній складовій ідеології і практики мультикультуралізму.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

- введення студентів в сучасний науково-понятійний простір досліджуваної проблематики;

- характеристика процесу глобалізації, моделей мультикультуралізму, його ідеологічної та практичної складових.

Студент, який опанував навчальну дисципліну Глобалізація і мультикультуралізм повинен вміти:

- співвідносити ключові поняття «глобалізація», «етнос/етнічність», «культура», «мультикультуралізм», «мультикультурне суспільство»;

- розкривати специфіку базових (американської та європейської) моделей практичного мультикультуралізму;

- характеризувати особливості становлення ідеології та здійснення політики мультикультуралізму в країнах Заходу (США, Канада, Австралія, Франція, Англія, Німеччина), виділяти проблеми існування сучасних мультикультурних суспільств країн Заходу та глобалізації світу;

- виявляти досягнення і втрати процесу глобалізації та політики мультикультуралізму в країнах Заходу.

Глобалізація-та-мультикультуралізм

Мультикультуралізм є політикою, яка передбачає культурний плюралізм і сприяє його розвитку. Це пов'язано з повагою прав усього населення будь-якої країни незалежно від етнічних, расових і релігійних відмінностей людей. У мультикультуралістичному суспільстві всі громадяни країни мають рівні права в розвитку своєї культури, мови, традицій, етнічних і релігійних цінностей. У такому суспільстві відкривають національні школи, випускаються газети і журнали національними мовами. Крім того, принципи мультикультуралізму широко підтримуються не тільки політичною елітою, але також іншими представниками нації, які не займають високих посад.

Теоретичною базою мультикультуралізму є лібералізм, особливо такі його цінності, як свобода, рівність і братерство. Крім того, мультикультуралістичне суспільство є ліберальним суспільством, при якому можливо перемогти не тільки соціальну несправедливість, але також несправедливість, пов'язану з расизмом. Однак на відміну від лібералізму, мультикультуралізм займається правами етнічних і культурних груп, а не окремих індивідуумів.

Мультикультуралізм є політикою, дуже близькою за своєю сутністю з політикою толерантності. Найважливішою рисою толерантного суспільства є паралельне існування різних культур. У толерантному суспільстві мультикультуралізм сприяє взаємному збагаченню культур, і це пов'язано з процесом проникнення однієї культури в іншу з метою подальшого культурного об'єднання людей.

мультикультуралізм

Мультикультуралізм є однією з різновидів культурного різноманіття, який проявляється в суспільстві.

Отже, Глобалізація і мультикультуралізм це навчальна дисципліна, яка висвітлює сучасні тенденції розвитку світу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!