Роздрукувати сторінку

Соціальне забезпечення, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Соціальне забезпечення» відноситься до базової частини навчального плану.

Цілями освоєння дисципліни «Соціальне забезпечення» є:

- отримання базових теоретичних знань у галузі соціального забезпечення та його ролі в суспільстві, освоєння студентами закономірностей та особливостей регулювання відносин у даній області;

- вироблення навичок аналізу джерел права, в тому числі порівняльно-правового і використання загальних підходів, принципів і норм права соціального забезпечення професійної діяльності.

право-соціального-забезпечення

Завдання:

1) теоретичний компонент:

- знати зміст основних норм права соціального забезпечення, їх значення і застосування для сучасного права;

- отримати базові уявлення про мету і завдання права соціального забезпечення, ролі юриста в сучасному суспільстві та її функції;

- розуміти значення права соціального забезпечення в системі інших правових дисциплін і галузей права;

- вивчити основні поняття і розділи права соціального забезпечення;

- з'ясувати сутність основних інститутів права соціального забезпечення;

2) пізнавальний компонент:

- володіти інформацією про основні періоди розвитку права соціального забезпечення;

- вміти трактувати норми права соціального забезпечення та наводити приклади їх ефективного застосування;

- отримати базові навички дослідження суб'єкта і об'єкта правовідносин у право соціального забезпечення;

3) практичний компонент:

- знати основні поняття і терміни соціального забезпечення;

- обґрунтовувати і приймати в межах посадових обов'язків рішення, а також вчиняти дії, пов'язані з реалізацією правових норм;

- складати юридичні документи;

- набувати навички дискусії з основних проблем правового регулювання.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів таких компетенцій:

- здатності здійснювати практичну діяльність з соціально-педагогічної, правової та психологічної підтримки сім'ї, дітей і підлітків, захист їх прав і законних інтересів, соціального оздоровлення сім'ї;

- здатність консультувати з питань сім'ї та захисту прав і законних інтересів дітей і підлітків.

соціальне-оздоровлення-сім'ї

Під час навчального процесу можливе використання різних форм проведення практичних занять з курсу «Соціальне забезпечення».

Випускник, який опанував програму спеціалітету, повинен володіти такими професійними компетенціями, відповідними видами професійної діяльності, на які орієнтована програма спеціалітету:

- здатність здійснювати практичну діяльність з соціально-педагогічної, правової та психологічної підтримки сім'ї, дітей і підлітків, захист їх прав і законних інтересів, соціального оздоровлення сім'ї;

- здатність консультувати з питань сім'ї та захисту прав і законних інтересів дітей і підлітків.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати такі результати освіти:

Знати: основні положення соціального забезпечення, сутність і зміст основних понять, категорій, інститутів, правових статусів суб'єктів правовідносин у сфері соціального забезпечення.

Вміти: оперувати юридичними поняттями і категоріями соціального забезпечення, юридично правильно охарактеризувати обставини і факти; використовувати правову інформацію для правильного складання юридичних документів.

Володіти: здатністю неухильно дотримуватися Конституції України, конституційні закони, а також інші нормативно-правові акти, норми міжнародного права та міжнародних договорів, здійснювати забезпечення законності і правопорядку, безпеки особистості, суспільства, держави, охорона громадського порядку.

Соціальне-забезпечення

Свої праці вивченню курсу присвятили такі вчені: Вигдорчик Н.А., Гусєва Т.С., Захаров М.Л., Тучкова Е.Г. та ін.

Отже, якщо Вам бракує сил та енергії, і необхідно замовити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Соціальне забезпечення» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!