Роздрукувати сторінку

Сучасна культура, як навчальна дисципліна

« Назад

Сучасна культура – дисципліна, вивчення якої дозволить зрозуміти специфіку становлення, своєрідність і динаміку культури ХХ століття, а також складну трансформацію культурних процесів в сучасну епоху.

Вивчення дисципліни "Сучасна культура" займає одне з пріоритетних місць серед інших культурологічних і гуманітарних дисциплін, так як впливає на формування розуміння культури сучасності як цілісної системної єдності фактів і явищ у інтегративному процесі наукового, естетичного, філософського осмислення світу і людини.

культура-сучасності

Мета вивчення дисципліни – сформувати уявлення про культуру ХХ століття, також дати студентам знання про особливості і своєрідність культури сучасності.

Завдання викладання дисципліни:

- розкрити динаміку розвитку культури ХХ століття;

- дати характеристику основних рис і тенденцій розвитку в сучасній культурі;

- дати визначення основних рис культури сучасності в періоди криз та розвитку технологій.

У процесі вивчення дисципліни: студент повинен знати:

- основні етапи, риси і тенденції розвитку сучасної культури;

- сучасні культурологічні концепції та напрями тексту сучасних філософських і художніх творів, присвячених аналізу культури ХХ століття, а також монографічні роботи і статті з проблем культури ХХ століття.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- розрізняти основні етапи і тенденції розвитку культури ХХ століття;

- орієнтуватися в різноманітті сучасних культурологічних концепцій і теорій;

- провести порівняльний аналіз культури Західної Європи, США і азіатських країн;

- аналізувати програмні твори художньої культури, а також філософські тексти;

- сприймати необхідні знання про культуру сучасності;

- використовувати базові знання, отримані по даній дисципліні для вивчення інших культурологічних та філософських дисциплін;

- самостійно аналізувати культурологічні та філософські тексти.

культура-ХХ-століття

Пререквізити: отримання ступеня бакалавра передбачає орієнтацію на діяльність в якості викладача коледжу, гімназій, ліцеїв, середніх спеціальних навчальних закладів і шкіл. Вивченню навчальної дисципліни «Сучасна культура» передують культурологія, історична культурологія, історія філософії, філософія культури, «Культура XIX століття», «Культура Нового Часу», «Естетика», «Етика», «Історія світової літератури».

Постреквізити: дана дисципліна викладається як базовий курс. Дана дисципліна тісно пов'язана з дисциплінами: «Історія мистецтв», «Культура сучасності», «Інформаційне суспільство».

Тематичний план дисципліни «Сучасна культура» складається з наступних розділів:

1. Вступ.

2. Доля культури і цивілізації у ХХ столітті.

3. Культура ХХ століття і західна модель світу.

4. Культура ХХ століття у дзеркалі культурологічної думки.

5. Криза культури ХХ століття як "втрата гуманного".

6. Техногенний етап західної культури.

7. Феномен філософії в західній культурі ХХ століття.

8. Основні напрямки художньої практики ХХ століття.

9. Інформаційне суспільство і масова культура.

10. Постмодернізм як культурний напрям.

11. Культура сучасної Японії.

12. Сучасний Китай.

13. Культура Арабського Сходу.

14. Культура США.

15. Культура сучасного Казахстану.

Сучасна-культура

Свої роботи вивченню курсу присвятили такі науковці: Разлогов К., Гвардіні Р., Померанц Г., Морозов А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Сучасна культура» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!