Роздрукувати сторінку

Дипломатична та консульська служба, як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальність навчального курсу Дипломатична і консульська служба пов'язана з тим, що курс є одним з базових у системі підготовки студентів-міжнародників. В рамках курсу висвітлюється широке коло питань міжнародного переговорного процесу, загальноприйнятих у міжнародному спілкуванні норм і правил поведінки дипломатів.

Особливе місце даного курсу в професійній підготовці студентів обумовлено її прикладним значенням і практичною реалізацією, що відображено в структурі навчального плану.

дипломатична-служба

Вивчення даного курсу тісно пов'язане з такими дисциплінами як «Історія дипломатії», «Дипломатичний протокол та етикет», «Процес прийняття зовнішньополітичних рішень».

Для вивчення дисципліни необхідні знання в області світової політики і теорії міжнародних відносин, а також особливостей реалізації внутрішньої і зовнішньої політики різних держав світу.

Предметом курсу є дипломатична і консульська служба України і деяких держав світу. Коло питань, що вивчаються в рамках даного курсу, широке і охоплює питання структур і функцій відомств зовнішніх зносин України і деяких зарубіжних держав, встановлення і розвитку дипломатичних відносин між країнами, історію і сучасний стан дипломатичної служби як виду державної служби, особливостей дипломатичної практики, консульську діяльність, право зовнішніх зносин держав.

Навчальна дисципліна Дипломатична і консульська служба орієнтована на отримання слухачами практичних навичок самостійної роботи з науковою літературою по структурі і особливостям дипломатичної служби та джерелами нормативно-правового характеру, а також аналізу явищ і подій, що мають міжнародне значення. Важливо, щоб слухачі оволоділи також методами аналізу, обробки і запам'ятовування навчального матеріалу.

Метою курсу Дипломатична і консульська служба є ознайомлення студентів із структурою зовнішньополітичних відомств України та інших держав, характерними рисами і особливостями дипломатичної та консульської служби.

Дипломатична-та-консульська-служба

При вивченні курсу ставляться наступні завдання:

- Показати місце і роль дипломатичної та консульської служби в реалізації завдань зовнішньої політики держав і в міжнародних відносинах.

- Ознайомити з провідними принципами ведення дипломатичних відносин.

- Висвітлити організацію дипломатичної та консульської служби.

- Розкрити основні методи і технічні прийоми дипломатичної роботи.

- Показати дипломатичну стратегію і тактику, характерні риси, специфічні особливості дипломатичної та консульської служби.

- Ознайомити з основними видами дипломатичних документів.

- Показати процес підготовки і прийняття зовнішньополітичних рішень.

- Розкрити роль і функції різних центральних відомств закордонних справ і закордонних представництв, механізм координації їх роботи.

- Дати знання основного теоретичного і фактичного матеріалу з вищевказаної навчальної дисципліни.

Проблематика, розглянута в рамках курсу, знаходиться на стику ряду суміжних дисциплін і може бути предметом аналізу під різними кутами зору: історія дипломатії і історія міжнародних відносин; сучасна зовнішня політика України та інших держав; державні інститути; право; соціальна психологія; етикет і протокол і ін. Складання комплексного уявлення про дипломатичну і консульську службу формується на основі міждисциплінарного підходу.

консульська-діяльність

Отже, засвоєння змісту курсу Дипломатична та консульська служба передбачає знання студентами теоретичного і фактологічного матеріалу, вміння на його основі представляти роль і місце дипломатичної та консульської служби в реалізації завдань зовнішньої політики, в захисті національно-державних інтересів країни, вміння розбиратися як в загальних, так і конкретних проблемах дисципліни, що вивчається.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!