Роздрукувати сторінку

Країнознавство англомовних країн, як навчальна дисципліна

« Назад

Країнознавство англомовних країн – це навчальна дисципліна, що інтегрує в собі лінгвокультурологічні, соціально-культурні, політичні, економічні і ін. знання основ життєдіяльності англомовних країн.

Курс Країнознавство англомовних країн сприяє комплексній реалізації цілей навчання іноземної мови:

1) практична - полягає в удосконаленні практичної підготовки студентів з англійської мови за рахунок розширення словникового запасу по лінії країнознавчої тематики і синтезування умінь в різних видах мовленнєвої діяльності іноземною мовою;

2) освітня - припускає стимулювання пізнавальних інтересів в області обраної професії та спеціальності; розширення кругозору; формування країнознавчої орієнтації майбутніх учителів; збагачення культурологічною та лексичною інформацією;

3) виховна - полягає в тому, щоб сприяти формуванню правильної системи світоглядних поглядів.

Країнознавство-англомовних-країн

Завдання дисципліни Країнознавство англомовних країн:

- ознайомити студентів з країнознавчими реаліями, звичаями, нормами державного устрою Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії;

- навчити орієнтуватися в географічних районах Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, штатах США, провінціях Канади, територіях Австралії і Канади;

- оволодіти лексикою лінгвокраєзнавчого характеру;

- ознайомити студентів з історичним, політичним, економічним, міжнародним розвитком Великобританії, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії.

Для вивчення курсу Країнознавство англомовних країн необхідно засвоєння наступних дисциплін: практичний курс другої іноземної мови, практична граматика, лексикологія, фразеологія, практична фонетика, зарубіжна література, історія світових цивілізацій, філософія.

В результаті освоєння дисципліни Країнознавство англомовних країн студент повинен:

-- Знати:

- особливості історії, культури та суспільно-економічних відносин Великобританії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії;

- географічні особливості країн Сполученого Королівства Великобританії та

Північної Ірландії, США, Канади;

- інформацію про поточні події сучасної Великобританії і Північної Ірландії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

-- Вміти:

- вживати фонову лексику (антропоніми, зооніми, топоніми, фразеологізми), прислів'я, афоризми та інші джерела національної, культурної інформації;

- робити повідомлення з будь-яких питань географічної, історичної, політичної, культурної, економічної тематики і проблем сучасного життя перерахованих вище англомовних країн;

- використовувати відповідну активну соціокультурну лексику, орієнтуватися по географічним та економічним карткам Великобританії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії;

- проводити екскурсію відповідно до міжкультурних стратегій комунікації;

- організувати ділові переговори з представниками однієї з країн англомовної культури.

-- Володіти:

- країнознавчими темами, пов'язаними із загальними знаннями про англомовні країни, з історією Великобританії і США, громадськими та соціальними відносинами і т. д.

курс-Країнознавство-англомовних-країн

Таким чином, вивчення дисципліни Країнознавство англомовних країн передбачає стимулювання пізнавальних інтересів, розширення кругозору, засвоєння лінгвокраїнознавчої і країнознавчої інформації, формування системи світоглядних поглядів для підготовки до практичної роботи в рамках обраних напрямку і профілю, для можливої дослідницької діяльності в подальшому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!