Роздрукувати сторінку

Міжкультурна комунікація, як навчальна дисципліна

« Назад

Міжкультурна комунікація являє собою особливий розділ загальної теорії комунікації, досліджує - в теоретичному і практичному відношенні — комунікативну взаємодію представників різних культур. Даний предмет має на меті познайомити студентів з основами теорії міжкультурної комунікації як особливої області наукового знання, а також з можливостями застосування цієї теорії в реальній практиці спілкування. Знання основ теорії міжкультурної комунікації є невід'ємною частиною підготовки лінгвіста, перекладача, викладача іноземних мов, а також будь-якого фахівця, якому так чи інакше доводиться взаємодіяти з іноземцями, брати участь у міжнародних переговорах, бесідах, читати лекції іншомовній аудиторії та ін.

Мета дисципліни: сформувати у студентів наукове уявлення про основи міжкультурної комунікації як специфічну міждисциплінарну галузь знання; ознайомити з теоретичними основами наукових методів, що застосовуються в даній дисципліні; про особливості мовленнєвої та комунікативної поведінки представників різних культур; про труднощі взаєморозуміння і способи їх подолання; виховувати почуття толерантності, поваги до інших національних культур.

комунікативна-взаємодія

Завдання дисципліни:

- підготувати теоретичну базу для освоєння основних питань міжкультурної комунікації: визначити сутність понять «мова», «культура», «культурна взаємодія» і т. п., ввести в їхній професійний мовний обіг терміни фактичної, понятійної, мовної еквівалентності та ін.;

- сформувати у студентів знання національних особливостей мовленнєвої та комунікативної поведінки суб'єктів-носіїв різних культур (європейської, східної, американської, російської);

- ознайомити слухачів даного курсу з основними варіантами, способами і механізмами взаємодії культур;

- виховати особистість студента в аспекті психолого-педагогічної спрямованості його майбутньої професійної діяльності.

Для освоєння дисципліни учні використовують знання, вміння, навички, сформовані у процесі вивчення дисциплін: «Мовознавство», «Теорія комунікації», «Культурологія», «Лексикологія», «Соціологія», «Історія» та ін., які є частиною обов'язкової підготовки випускника філологічного факультету навчального закладу.

Освоєння дисципліни «Міжкультурна комунікація» є необхідною основою для науково-дослідної роботи філологічної спеціальності, включаючи написання дослідження на здобуття наукового ступеня.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- здатність використовувати основи знань в галузі історії науки і філософії науки для вирішення проблем в міждисциплінарних областях;

- готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації рідною та іноземною мовою.

Міжкультурна-комунікація

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- теоретичні основи загальної теорії мовної комунікації та основи теорії міжкультурної комунікації;

- основні способи та механізми лінгвокультурної взаємодії різних народів;

- особливості соціокультурних образів деяких сучасних держав культурно-комунікативні традиції країни досліджуваної мови та України.

-- Вміти:

- визначати особливості мовленнєвої та комунікативної поведінки в ситуації спілкування з представниками того чи іншого лінгвокультурного середовища;

- знаходити способи подолання труднощів взаєморозуміння, що виникають при невідповідності національних картин світу носіям різних мов;

- застосовувати знання основ міжкультурної комунікації в тій чи іншій комунікативній ситуації.

-- Володіти:

- теоретичними основами розуміння явищ, що характеризують систему міжкультурної комунікації;

- основною термінологією, прийнятою в дослідженнях з міжкультурної комунікації;

- різними методами аналізу.

теорії-комунікації

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Зінченко В.Г., Тер-Мінасова С.Г., Гришаєва Л.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи реферат з курсу «Міжкультурна комунікація» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!