Роздрукувати сторінку

Кінознавство (Теорія кіно), як навчальна дисципліна

« Назад

Теорія кіно — наукова дисципліна, що тісно пов'язана з критичною теорією, яка спрямована на вивчення сутності кіно і забезпечує концептуальну основу для розуміння відносин фільму і реальності, інших мистецтв, глядача, суспільства.

Мета курсу - формування у студентів необхідного комплексу знань, умінь і навичок в області гуманітарного знання про кінематограф, ознайомлення з передісторією, відокремленням і становленням кінознавчої науки як галузі мистецтвознавства, оволодіння основними навичками аналізу та рецензування кінофільмів.

Кінознавство

Завдання опанування дисципліни:

- сформувати у студентів систему наукового знання в галузі кіно;

- познайомити студентів з шедеврами світового кіномистецтва;

- виробити уявлення про світ кіно як про особливе поле діяльності журналіста.

Дисципліна належить до циклу теоретичного модуля базової частини фахових дисциплін. Для вивчення даного курсу в якості вхідних знань студенти повинні мати уявлення про етапи розвитку кінематографа і специфічні риси, що характеризують його як вид мистецтва. Курс є одним із основоположних у формуванні самостійного аналітичного та креативного мислення. Паралельно курсу «Кінознавство» читається дисципліна «Історія теорій кіно».

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

1. Знати, як з'явилася і еволюціонувала кінознавча наука;

2. Вміти творчо осмислювати одержані знання;

3. Володіти основними правилами опису та рецензування екранних творів;

4. Усвідомлювати важливість і актуальність енциклопедичної освіти у своїй галузі як якісного маркера сучасної всебічно розвиненої особистості.

кінознавча-наука

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- здатність використовувати новітні досягнення в галузі культури, науки, техніки і технологій;

- здатність до комунікації в усній і письмовій формах українською та іноземною мовами для вирішення завдань професійної діяльності;

- готовність здійснювати професійну діяльність, ґрунтуючись на знанні сучасних концепцій масової комунікації і положень теорії журналістики, розумінні спектру функцій ЗМІ як найважливішого соціального інституту і соціальних засобів комунікації, ролі аудиторії в процесі споживання і виробництва масової інформації;

- готовність здійснювати професійну діяльність, базуючись на знанні сучасних медіасистем, їх структури, знання специфіки української та зарубіжних національних моделей ЗМІ.

Дисципліна «Кінознавство» пов'язана з дисциплінами: «Основи мистецтвознавства», «Актуальні проблеми арт-журналістики», «Історія і філософія мистецтва».

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- особливості кінотеорій (орієнтуватися в базових поняттях і установках, що забезпечують інтерпретацію кінотворів);

- типологію робіт про кіно, включаючи і кінокритику журналістки, матеріали про кіно в різних виданнях ЗМІ.

2. повинен вміти:

- аналізувати матеріали кінокритики і арт-журналістики в області кіно і на їх прикладі створювати свої, авторські тексти в даній області;

3. повинен володіти:

- основними прийомами і методами створення різножанрових текстів про кіно.

Теорія-кіно

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Г.П. Іванова, П.К. Огурчикова, В.І. Сидоренко та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Кінознавство (Теорія кіно)» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!