Роздрукувати сторінку

Методи збору та аналізу соціологічних даних, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Методи збору та аналізу соціологічних даних – вивчає теоретичні та практичні проблеми та процедури збору, обробки, аналізу та інтерпретації даних якісних і кількісних соціологічних досліджень.

Мета курсу Методи збору та аналізу соціологічних даних полягає у формуванні загальних уявлень про методики, які використовуються для отримання інформації в ході соціологічних досліджень.

дисциплина-Методи-збору-та-аналізу-соціологічних-даних

Завдання курсу Методи збору та аналізу соціологічних даних:

- розглянути методологічні проблеми збору, пояснення і інтерпретації соціологічних даних;

- ознайомити студентів з сутністю і співвідношенням якісних і кількісних методів і специфіку збору і аналізу даних в кожному з них;

- пояснити проблему вимірювання в соціології;

- вивчити конкретні методи, способи і прийми збору та аналізу емпіричних даних;

- простежити основні дослідницькі стратегії, як включають в себе і визначають методологію аналізу емпіричної інформації.

Курс орієнтований на вироблення практичних навичок польової роботи, освоєння основних методик збору даних і проектування соціальних, економічних, політичних і маркетингових досліджень.

Загальні принципи вибору методики для збору даних розглядаються на прикладі конкретних кейсів з широким тематичним репертуаром.

В ході навчання студентам пропонується ряд практичних завдань як для індивідуального виконання, так і для роботи в малих групах.

Курс-Методи-збору-та-аналізу-соціологічних-даних

Для освоєння навчальної дисципліни Методи збору та аналізу соціологічних даних, студенти повинні володіти наступними знаннями та компетенціями:

- загальні уявлення про методи наукового дослідження;

- навички логічного аналізу при вирішенні дослідницьких і прикладних задач, оцінки зібраної інформації;

- початкові уявлення про предмет, об'єкт, методи соціології;

- базові навички роботи з прикладним програмним забезпеченням.

В результаті освоєння дисципліни Методи збору та аналізу соціологічних даних студент повинен:

-- Знати:

- основні поняття і методики соціологічного дослідження, розуміти критерії вибору базових методик збору даних;

- вміти вибирати основні методи збору даних, інтерпретувати на базовому рівні одержувані результати.

-- Мати уявлення:

- про принципи планування та організації збору необхідної соціальної інформації.

-- Мати базові навички:

- підготовки та проведення соціологічного дослідження за допомогою основних методів збору даних (від постановки проблеми дослідження до аналізу даних і презентації результатів).

-- Набути досвіду:

- проведення навчального емпіричного дослідження.

Методи-збору-та-аналізу-соціологічних-даних

Отже, вивчення курсу Методи збору та аналізу соціологічних даних дозволяє студентам: освоїти основні алгоритми збору та аналізу даних, отримати уявлення про те, в яких соціологічних ситуаціях вони можуть йому знадобитися, оволодіти первинними навичками реалізації розглянутих алгоритмів на ЕОМ, навчитися творчо застосовувати математику при вирішенні соціологічних завдань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!