Роздрукувати сторінку

Педагогічна майстерність, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Педагогічна майстерність – вивчає специфіку професійної діяльності викладача, компоненти і особливості сутності педагогічної майстерності.

Політичні та економічні зміни, що відбуваються в нашій країні зачіпають всі сфери життя суспільства і кожної конкретної людини.

Не є винятком і сфера професійної освіти. Формуються нові вимоги до професіонала, від сучасної людини - потрібна значна робота по постійному самовизначення і побудові себе як професіонала. Це в першу чергу відноситься до педагога професійної освіти.

дисципліна-Педагогічна-майстерність

Професіоналізм педагога є провідним фактором, що визначає якість підготовки фахівців будь-якого профілю, тому формування педагогічної майстерності є найважливішою педагогічної проблемою.

Розвиток педагогічної майстерності це тривалий процес становлення педагога-професіонала, який починається в освітньому середовищі вузу.

Курс Педагогічна майстерність орієнтований розвиток професійної компетенції студентів в області здійснення ними педагогічної діяльності через:

- формування цілісного системного розуміння сутності професіональної діяльності та педагогічної майстерності у майбутніх педагогів;

- підготовку їх до роботи в умовах модернізації системи освіти;

- розвиток здатності у майбутніх педагогів до творчого вирішення педагогічних завдань, до самовдосконалення в процесі оволодіння основами педагогічної майстерності.

Завданнями вивчення дисципліни Педагогічна майстерність є:

- ознайомлення студентів з моделлю ідеальної педагогічної діяльності, освоєння або вміння співвідносити рівень власної готовності до професійної педагогічної діяльності з її ідеалами;

- формування у студентів вміння в управлінні проблемними, педагогічними ситуаціями, вирішенні педагогічних завдань;

- навчання майбутніх педагогів технікам управління власним психологічним станом і регулюванням самопочуття.

курс-Педагогічна-майстерність

В результаті освоєння дисципліни Педагогічна майстерність студент повинен знати:

- професіографічний підхід до процесу формування професіоналізму педагога;

- шляхи формування та реалізації педагогічної майстерності;

- засоби комунікативної діяльності педагога. Форми та комунікативної якості педагогічного мовлення;

- основні принципи гуманізації виховного процесу;

- техніку саморегуляції творчого самопочуття педагога;

- основні педагогічні ідеї педагогів новаторів;

- основні характеристики педагогічної творчості і педагогічного досвіду;

- прийоми раціональної організації роботи учнів;

- методики формування індивідуального стилю взаємин педагога з учнями.

-- Вміти:

- використовувати педагогічну техніку як компонент педагогічної майстерності;

- здійснювати педагогічне спілкування, використовуючи його інтерактивні форми;

- проявляти педагогічний такт в конфліктних ситуаціях;

- здійснювати непрямий педагогічний вплив на особистість з використанням ігрових технологій;

- управляти своїм творчим станом на основі рефлексії злиття і кордонів своєї творчої діяльності;

- реалізовувати педагогіку співробітництва на заняттях;

- здійснювати індивідуальну і групову роботу педагога з батьками учнів;

- організовувати зворотний зв'язок на уроці;

- здійснювати оціночну діяльність.

Педагогічна-майстерність

Отже, даний курс спрямований на удосконалення педагогічних навиків організації і проведення освітньої діяльності з учнями.

На сайті ІЦ Курсовікс ви можете придбати курсову чи творчу роботу з курсу Педагогічна майстерність. Ми гарантуємо дотримання всіх вимог, потрібний вам рівень оригінальності, використання найсвіжіших джерел, індивідуальний підхід до кожної роботи, внесення будь-яких коригувань до захисту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!