Роздрукувати сторінку

Практика усного і писемного мовлення фінської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практика усного і писемного мовлення фінської мови – вивчає особливості побудови мовлення фінською мовою.

Мета курсу Практика усного і писемного мовлення фінської мови – вдосконалення навичок усного та писемного мовлення фінською мовою.

курс-Практика-усного-і-писемного-мовлення-фінської-мови

Результатом навчання має стати розуміння автентичного монологічного та діалогічного мовлення нейтрального і нейтрально-ділового стилів мови, а також аудіозаписів текстів різних функціональних різновидів: теле- і радіоновин, лекцій, художніх розповідей, казок, пісень і відеофільмів.

Діалогічні висловлювання повинні представляти адекватну реалізацію комунікативних намірів, мати реальну спрямованість до співрозмовника, адекватну техніку спілкування, відповідність мовним нормам і ситуації спілкування.

Функціональні типи діалогічного мовлення включають: діалог-розпитування (як односторонній, так і двосторонній), діалог - обмін думками, діалог - волевиявлення, ритуальний діалог в ситуації соціального контакту, полілог (в дискусії, суперечці, тематичні бесіди).

У монологічному висловлюванні має бути адекватно реалізований комунікативний намір, воно повинно бути логічним і послідовним, мати структурну і змістову завершеність, а також реальну зверненість, інформативність і співвіднесеність мовних норм і ситуації спілкування.

Що стосується навичок письма, студенти також повинні вміти:

- правильно писати графічно, орфографічно в межах лексикологічного мінімуму;

- правильно оформляти пунктуаційно різні види письмових текстів (диктанти, викладу, листи);

- висловлювати думки в письмовому вигляді, користуючись мовними формами опису, розповіді з елементами міркування.

В процесі непідготовленого читання в аудиторії студенти повинні здобути навички і вміння переглядового читання, тобто вміти виокремлювати тему і основну ідею тексту при першому прочитанні; навички та вміння ознайомлювального читання, тобто відповідно до завдання виділяти суттєві деталі і необхідну інформацію при перегляді тексту без звернення до словника.

Практика-усного-і-писемного-мовлення-фінської-мови

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

-- Вміти:

- розуміти на слух нешвидку мову носія мови;

- розуміти адаптовані і нескладні автентичні іншомовні тексти;

- викладати зміст невеликих текстів в переказі;

- складати діалог в рамках заданих комунікативних стратегій, складати і розповідати топіки по заданих темам;

- здійснювати письмовий і усний переклад пропозицій і невеликих спрощених текстів з урахуванням правил граматики і синтаксису мови, що вивчається;

- складати презентації.

Отже, результатом вивчення курсу має стати володіння студентами монологічним та діалогічним мовленням (підготовленим, умовно-непідготовленим і непідготовленим) в ситуаціях офіційного і неофіційного загального мовлення в межах тематики, визначеної в ситуативно-тематичних комплексах.

На сайті центру Курсовікс за доступними цінами ви можете замовити дипломну чи індивідуальну роботу з курсу Практика усного і писемного мовлення фінської мови.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!