Роздрукувати сторінку

Археологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Археологія - це наука, яка вивчає стародавнє і нещодавнє минуле людини через матеріальні залишки.

Археологія пропонує унікальний погляд на історію людства і його культури, яка внесла великий внесок у наше розуміння давнього і недавнього минулого.

Археологія

Курс Археологія - це навчальна дисципліна, яка вивчає масштаби і цілі археології як науки і її методи, використовувані при дослідженні людського минулого. Вона також вивчає основні етапи культурної еволюції людини, від ранніх примітивних форм її існування до появи складних міських цивілізацій.

Мета навчальної дисципліни Археологія полягає в формуванні у студентів повного уявлення про історію та основні закономірності, сутность, принципи і методи археології.

Завдання курсу Археологія:

- вивчити історію виникнення, основні етапи і напрямки розвитку археології;

- ознайомити студентів з предметом, змістом, завданнями археології як самостійної історичної науки, з основними поняттями теоретичної і польової археології, категоріями матеріальної культури, основними видами пам'яток, основними археологічними культурами та історією їх досліджень;

- сформувати у студентів уміння і навички використання знань з археології в процесі історичних досліджень, при викладання історії в школі.

курс-Археологія

Зміст курсу Археологія включає такі питання:

- характер і цілі археології;

- природа археологічних даних;

- сильні сторони і обмеження археологічних реконструкцій минулого;

- методи археологічних польових досліджень;

- аналіз археологічних даних;

- управління культурними ресурсами і археологія;

- експериментальна археологія та етноархеологія;

- розвиток археології - від ранніх ідей людського минулого до основ сучасної археологічної теорії;

- обстеження всесвітньої праісторії.

Після закінчення курсу Археологія успішний студент зможе:

- Аналізувати внесок археології та суміжних дисциплін;

- Визначати різні категорії археологічних даних і оцінювати, як вони можуть бути використані, щоб зрозуміти людське минуле.

- Визначати і оцінювати різні методи, використовувані польовими археологами для дослідження людського минулого;

- Визначати основні методи, використовувані на сьогоднішній день для вивчення об'єктів з доісторичного минулого, в тому числі обставини, при яких вони можуть бути використані.

- Демонструвати розуміння змінної теоретичної бази тлумачення минулого;

- Знати основні етапи культурної еволюції людини, її археологічне поняття, в тому числі основні археологічні особливості, пов'язані з кожним етапом.

Археологія допомагає нам зрозуміти не тільки те, де і коли люди жили

на землі, але і чому, і як вони жили, досліджуючи зміни і причини змін, які відбулися в людських культурах протягом довгого часу.

На відміну від історії, яка спирається головним чином на письмові звіти та документи для інтерпретації подій і буття минулого, археологія дозволяє нам заглиблюватися далеке минуле, задовго до появи писемності, за допомогою аналізу речей, які вони зробили і залишили.

Навчальна-дисципліна-Археологія

Археологія є єдиною областю науки, яка охоплює всі часи і періоди, всі географічні регіони, населені людьми.

Отже, викладання курсу Археологія має на меті допомогти студентам у світі старожитностей бачити об'єкт для вивчення господарства, побуту, культури, історії племен і народів, які жили в минулому, навчити майбутніх фахівців використовувати глибокий аналіз конкретних археологічних матеріалів для історичних узагальнень, висновків.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!