Роздрукувати сторінку

Семіотика культури, як навчальна дисципліна

« Назад

Семіотика культури – базова дисципліна, спрямована на розширення знань студентів спеціальності «Культурологія» з проблем мови, символів культури і культурних кодів. Вивчення дисципліни має сприяти розвитку вміння студентів розбиратися в різноманітті символів культури і культурних кодів.

Мета дисципліни - розкрити значення та роль семіотики в культурі, інформаційно-семіотичний підхід до культури, розглянути знакові засоби культури і трактувати культурні феномени як складені з допомогою цих засобів «тексти», які несуть в собі певну інформацію.

знакові-засоби

Цілями освоєння навчальної дисципліни «Семіотика культури» є:

- комплексне ознайомлення студентів з основами семіотики як наукової дисципліни культурологічної спрямованості;

- формування умов для освоєння студентами історії розвитку семіотичних уявлень, центральних понять сучасної семіотики;

- надання спрямовуючої допомоги у професійному освоєнні методології семіотичного дослідження культури;

- формування у студентів чітких, конкретних, логічних уявлень про культуру як знаковій системі;

- формування необхідних культурологу компетенцій;

- глибока і адекватна сучасним соціокультурним реаліям демонстрація ролі і значення семіотичної складової культурологічної науки і культурологічної освіти в житті особистості і суспільства.

Завдання дисципліни:

- показати різноманіття знакових засобів, які використовуються в культурі;

- познайомити з основними типами знаків і знаковими системами;

- виявити основні принципи природничих, функціональних, конвенціональних, іконічних, вербальних і т. д. знакових систем;

- розкрити зміст і значення семіотики культури як наукової дисципліни та навчального предмета, показати місце семіотики культури серед інших суспільних і гуманітарних наук і навчальних дисциплін.

символи-культури

Для вивчення даної навчальної дисципліни необхідні такі попередні дисципліни:

- Теорія та методологія вивчення культури;

- Еволюція світової і вітчизняної культури.

Вимоги до знань та умінь, якими повинні володіти студенти:

- використовувати базові знання, отримані з даної дисципліни для вивчення інших культурологічних дисциплін;

- вміти використовувати отримані знання для розширення кругозору і ерудиції.

В результаті вивчення дисципліни знати:

- Основні концепції семіотики культури;

- Інформаційно-семіотичний підхід до культури;

- Основні типи знакових систем культури;

- Семіотику в історичному аспекті.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: оперувати поняттями семіотики культури; використовувати базові знання, отримані з даної дисципліни для вивчення інших культурологічних дисциплін; використовувати отримані знання для розширення кругозору і ерудиції.

Для вивчення даного курсу необхідні знання з наступних дисциплін: теорія культури, філософія культури, онтологія культури, типологія культури.

Семіотика-культури

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Тодорцов І., Бюлер К., Колеватов В., Паршин П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати дипломну роботу чи курсову з курсу «Семіотика культури» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!