Роздрукувати сторінку

Моральні цінності соціальної роботи, як навчальна дисципліна

« Назад

Хоча соціальна робота переслідує цілком прагматичну мету – допомагати вирішувати проблеми конкретних людей, зменшувати соціальну напруженість, згладжувати конфлікти соціальних груп - її мотивом виступають саме етичні цінності. Вони визначають такі способи вирішення цих проблем, які одночасно дозволяли б досягти і поліпшення морального клімату в суспільстві, зміцнити громадську мораль.

Соціальні проблеми, як відомо з історії, можна вирішувати і аморальним способом: шляхом фізичного знищення тих, хто їх створює. Соціальні конфлікти також занадто часто вирішуються насильно. Етична чистота засобів сама по собі ще не гарантує моральну досконалість мети, однак виступає необхідною передумовою моральних результатів діяльності.

курс-Моральні-цінності-соціальної-роботи

Моральні основи соціальної роботи прямо пов'язані з типом особистості, домінуючим в сучасному суспільстві, з її гідністю і правами, з її бажанням і здатністю до самовизначення і самостійності навіть у тому випадку, коли людина потребує соціальної допомоги. У деклараціях і кодексах навіть «між рядків» не можна виявити ставлення до клієнтів соціальних служб як до утриманців.

Курс Моральні цінності соціальної роботи – вивчає моральні якості, необхідні соціальному працівнику.

Мета дисципліни Моральні цінності соціальної роботи:

- сформувати цілісне уявлення про сукупність етичних норм професійної поведінки;

- дати знання про аксіологічні, деонтологічні, етичні компетентності;

- навчити користуватися ними і здійснювати саморефлексію професійної поведінки.

Завданнями курсу Моральні цінності соціальної роботи є розгляд основних рис і цінностей соціальної роботи та вивчення проблемних зон етики соціальної роботи, де виникає простір для моральної творчості працівника.

До проблемних зон відносяться: протиріччя інтересів різних індивідів і соціальних груп; протиріччя функції допомоги і функції контролю; протиріччя між обов'язком захищати інтереси клієнта і обмеженістю ресурсів в суспільстві. У модерно-традиційних суспільствах проблемною зоною є співвідношення справедливості та милосердя як моральних підстав соціальної роботи.

Оскільки етика соціальної роботи базується на цінностях модерну, саме її впровадження і поширення в соціальному дискурсі може стати фактором модернізації суспільної моралі. У той же час в модерно-традиційних суспільствах моральними підставами соціальної роботи можуть бути і традиційні цінності взаємодопомоги і милосердя, що складають соціально-психологічну основу поширення соціальної роботи та підвищення її престижу.

Дисципліна Моральні цінності соціальної роботи знаходиться в логічному і змістовно-методичному взаємозв'язку з такими дисциплінами, як «Етичні засади соціальної роботи», «Управління в соціальній роботі», «Правове забезпечення соціальної роботи». Підсумкова форма контролю - залік.

Моральні-цінності-соціальної-роботи

Таким чином, даний курс є провідним в освіті майбутнього соціального працівника. Адже, будучи відносно новою професією, соціальна робота потребує підвищення свого престижу, чому сприяє етичне самовизначення соціальних працівників, усвідомлення ними своєї професійної місії.

«Забруднення» професії може відбуватися як через непорядність самих працівників, так і через системного спотворення сенсу соціальної роботи: наприклад, при її частковій комерціалізації або при мізерності державного фінансування, коли копійчані допомоги перетворюються в насмішку над дійсними проблемами людей. У цьому плані місія (а не функція) соціального працівника полягає в постійному переосмисленні проблеми соціальної справедливості і нагадування про неї суспільству.

Якщо ви зайняті, вам не вистачає часу, ви можете швидко і без проблем придбати курсову чи тези з курсу Моральні цінності соціальної роботи на нашому сайті kursoviks.com.ua. Якість і оперативність гарантовані.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!