Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн, як навчальна дисципліна

« Назад

Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн (порівняльна політологія) є відокремленою дисципліною (або, як вважають деякі вчені - субдисципліною), що входить в спектр напрямків політичної науки. Як і політологія, порівняльна політологія, як наукова дисципліна має порівняно недавнє походження. У той же час сам по собі порівняльний метод політичної думки зародився вже в період античності. Саме яскраво виражений порівняльний (компаративістський) метод вивчення політичної реальності надає порівняльній політології специфіку, що виділяє її в ряду дисциплін політичної науки. Порівняльна політологія може розглядатися як свого роду сполучна ланка між емпіричними дослідженнями і політичною теорією.

Метою курсу «Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн» є вивчення студентами основних концепцій і підходів до порівняльного вивчення політичних інститутів і процесів, а також ключових проблем політичного розвитку в різних країнах і регіонах світу.

вивчення-політичних-систем

Курс «Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн» орієнтований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Політологія» підготовлений на основі узагальнення вітчизняних і зарубіжних досліджень. Програма курсу носить теоретичний і проблемний характер. Разом з тим, вона передбачає прикладний аналіз сучасних проблем політики з урахуванням особливостей розвитку окремих країн і регіонів, закріплених у політичних інститутах окремих країн і політичних культурах народів.

Дисципліна вивчає теоретичні основи порівняльної політології, історію розвитку дисципліни, особливості становлення, функціонування та розвитку політичних інститутів, культурні, економічні, правові та інші компоненти політичних процесів, що протікають в окремих країнах і у світі в цілому.

Порівняльна політологія розглядається як наукова дисципліна, в центрі уваги якої перебуває вивчення політичних інститутів та їх функціонування в різних умовах. Аналізується комплекс взаємозв'язків між інститутами, їх впровадження і вкорінення в різних цивілізаційних, культурних, економічних, географічних та інших середовищах. Особливо враховуються тенденції світового розвитку, таких як глобалізація та регіоналізація, демократизація сучасного світу та інші.

порівняльна-політологія

Завданнями курсу «Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн» є навчити студентів:

- розуміти природу політики, її цивілізаційні, регіональні та національні різновиди;

- виявляти основні фактори та тенденції розвитку політичних систем і культур, інститутів та процесів;

- критично оцінювати різні теоретичні школи та підходи, що існують в даній області;

- вміти застосовувати теоретичні знання для аналізу поточних проблем світової політики, її регіональних і національних складових: вміти знаходити адекватні засоби для рішення принципових проблем у області політичної практики з урахуванням світового досвіду та досягнень окремих країн і народів.

Курс орієнтує студентів на освоєння системного аналізу, на використання досягнень як окремих дисциплін політологічного циклу, так і інших суспільних і гуманітарних наук.

Курс дозволяє студентам оволодіти сучасними знаннями та навичками аналізу політичних систем і культур, інститутів і процесів, необхідними для політологічної роботи в різних сферах.

Засвоєння курсу передбачає знання категоріального апарату і методології вивчення політичних систем, політичних культур, політичних інститутів і процесів, володіння інструментами аналізу в галузі порівняльної політології, вміння застосовувати отримані знання на практиці.

Порівняльний-аналіз-політичних-систем-зарубіжних-країн

Історії становлення та розвитку курсу свою увагу присвятили такі науковці: Голосов Г. В., Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В.

Отже, курс «Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн» є важливим джерелом отримання знань і навичок, необхідних для професійної діяльності політолога і міжнародника. Цей курс дозволить студентам освоїти прийоми і навички політичного аналізу та інтерпретації політичних процесів і явищ в політичних системах різного рівня.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!