Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з економічних дисциплін

База готових робіт з економічного напряму. Тут Ви точно знайдете свою роботу

Всі готові роботи з економічних дисциплін можна знайти тут:

Список предметів із всіх економічних дисциплін:

 1. Автоматизація обліку

 2. Автоматизація обліку банківських установ

 3. Аграрна політика
 4. Адміністративний менеджмент

 5. Адміністрування податків

 6. Актуальні проблеми міжнародної торгівлі

 7. Аналіз банківської діяльності

 8. Аналіз господарської діяльності

 9. Аналіз економіки країн світу

 10. Аналіз національної економіки

 11. Аналіз та моделювання економічних ризиків

 12. Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів

 13. Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств

 14. Аналіз фінансової звітності
 15. Аналітична економіка

 16. Антикризове управління

 17. Антикризове управління в організаціях сфери послуг

 18. Антикризове управління підприємством

 19. Аудит

 20. Аудит в облікових системах
 21. Банківська звітність

 22. Банківська справа

 23. Банківські операції

 24. Бізнес-планування (Планування бізнесу)

 25. Бізнес-аналітика

 26. Біосоціальна економіка
 27. Бренд-менеджмент

 28. Бухгалтерський облік

 29. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

 30. Бухгалтерський облік господарських операцій
 31. Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках

 32. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банку

 33. Бюджетна система

 34. Бюджетний менеджмент

 35. Бюджетний процес
 36. Валютно-фінансові операції в міжнародому бізнесі

 37. Венчурний бізнес

 38. Виробнича логістика
 39. Виробничий маркетинг

 40. Внутрішній аудит в банку

 41. Внутрішній контроль

 42. Вступ в мале підприємництво

 43. Глобальна економіка (світова економіка)

 44. Глобальна фінансова безпека
 45. Глобальне конкурентне лідерство

 46. Глобальне підприємництво

 47. Гроші та кредит

 48. Державне і регіональне управління
 49. Державне регулювання зайнятістю

 50. Державний фінансовий контроль

 51. Державні фінанси

 52. Дослідження міжнародних ринків

 53. Економіка

 54. Економіка європейської інтеграції

 55. Економіка і організація інноваційної діяльності

 56. Економіка і фінанси підприємства

 57. Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності

 58. Економіка нерухомості

 59. Економіка підприємств АПК

 60. Економіка підприємства

 61. Економіка праці та соціально-трудові відносини

 62. Економіка та бізнес

 63. Економіка та організаційна діяльність об'єднань підприємств

 64. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства
 65. Економіка та організація інформаційного бізнесу

 66. Економіка та планування виробництва

 67. Економіка та управління національним господарством

 68. Економіка торгівлі
 69. Економіко-математичне моделювання

 70. Економіко-математичні методи та моделі (Економетрія та Економетрика)

 71. Економічна безпека

 72. Економічна безпека підприємства

 73. Економічна дипломатія
 74. Економічна діагностика

 75. Економічна оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

 76. Економічна статистика

 77. Економічна теорія

 78. Економічне управління підприємством

 79. Економічний аналіз

 80. Етика міжнародного бізнесу

 81. Європейський бізнес
 82. Європейський бізнес та корпоративні стратегії

 83. Європейський проектний менеджмент
 84. Європейські стандарти оподаткування для України

 85. Європейські стратегії України
 86. Звітність підприємств

 87. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

 88. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) та її оподаткування

 89. Інвестиційні інструменти управління проектами

 90. Інвестиції та інвестиційний аналіз

 91. Інвестиції та інвестування

 92. Інвестиційне проектування
 93. Інжиніринг

 94. Інноваційна діяльність
 95. Інноваційний менеджмент

 96. Інноваційний розвиток підприємства

 97. Інструменти міжнародного фінансового ринку
 98. Інтеграційні процеси в економіці

 99. Інформаційний бізнес

 100. Інформаційний менеджмент
 101. Інформаційні системи в економіці

 102. Інформаційні системи в оподаткуванні

 103. Інформаційні системи і технології в банківській сфері

 104. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

 105. Інформаційні системи і технології обліку
 106. Інформаційні системи і технології на підприємстві

 107. Інформаційні технології в менеджменті

 108. Інфраструктура товарного ринку

 109. Історія економіки та економічної думки

 110. Історія управлінської думки

 111. Кількісні методи фінансової аналітики
 112. Комерційна діяльність підприємства

 113. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 114. Конкурентна політика держави

 115. Конкурентоспроможність підприємства

 116. Консалтинг

 117. Контролінг

 118. Контроль і ревізія

 119. Короткострокова фінансова політика

 120. Корпоративна соціальна відповідальність

 121. Корпоративне управління

 122. Корпоративні фінанси
 123. Логістика

 124. Логістика виробництва
 125. Макроекономіка

 126. Малий бізнес

 127. Маркетинг

 128. Маркетинг в кредитних установах

 129. Маркетинг інновацій (інноваційний маркетинг)
 130. Маркетинг комерційних послуг

 131. Маркетинг послуг

 132. Маркетинг промислового підприємства

 133. Маркетингова товарна політика

 134. Маркетингове ціноутворення

 135. Маркетинговий аудит
 136. Маркетингові дослідження

 137. Маркетингові комунікації
 138. Математика для економістів

 139. Математичні моделі трансформаційної економіки

 140. Менеджмент

 141. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 142. Менеджмент малого бізнесу

 143. Менеджмент організацій

 144. Менеджмент організацій та адміністрування

 145. Менеджмент персоналу

 146. Менеджмент у державному управлінні

 147. Метод прийняття управлінських рішень

 148. Митна безпека

 149. Митна логістика

 150. Митна справа
 151. Митно-тарифне регулювання

 152. Міжнародна безпека
 153. Міжнародна економіка

 154. Міжнародна економічна діяльність

 155. Міжнародна інвестиційна діяльність

 156. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства (МКП)

 157. Міжнародна контрактна справа
 158. Міжнародна торгівля (Міжнародна торгівельна діяльність)

 159. Міжнародна фінансова аналітика

 160. Міжнародне оподаткування

 161. Міжнародний аудит

 162. Міжнародний банківський бізнес

 163. Міжнародний бізнес

 164. Міжнародний економічний аналіз

 165. Міжнародний інноваційний менеджмент

 166. Міжнародний консалтинг
 167. Міжнародний маркетинг

 168. Міжнародний менеджмент
 169. Міжнародний промисловий маркетинг

 170. Міжнародний фінансовий менеджмент

 171. Міжнародний фінансовий ринок
 172. Міжнародний фондовий ринок

 173. Міжнародні економічні відносини

 174. Міжнародні комерційні контракти

 175. Міжнародні організації
 176. Міжнародні стандарти аудиту

 177. Міжнародні стандарти фінансової звітності

 178. Міжнародні стратегії економічного розвитку

 179. Міжнародні фінанси

 180. Мікроекономіка

 181. Мікроекономічні теорії виробництва

 182. Місцеві фінанси
 183. Моделі управління ризиком

 184. Мотивація персоналу

 185. Муніципальне управління

 186. Національна економіка

 187. Непродовольчі товари

 188. Облік в банках

 189. Облiк в зарубiжних країнах

 190. Облік в комерційних банках

 191. Облік зовнішньоекономічної діяльності

 192. Облік і аудит

 193. Облік і аудит в банках

 194. Облік і звітність за міжнародними стандартами

 195. Облік і оподаткування

 196. Облік міжнародних операцій
 197. Облік на підприємствах малого бізнесу

 198. Облік у галузях економіки

 199. Операційний менеджмент

 200. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

 201. Оподаткування суб’єктів господарювання

 202. Оподаткування фінансових установ

 203. Організаційна поведінка

 204. Організаційне проектування підприємства

 205. Організаційний менеджмент
 206. Організація виробництва

 207. Організація і планування виробництва в АПК
 208. Організація митного контролю

 209. Організація обліку

 210. Організація обліку, контролю та аналізу
 211. Організація обслуговування

 212. Організація та нормування праці

 213. Організація та управління фінансово-економічною безпекою підприємства

 214. Основи HR-управління
 215. Основи інноваційно-інвестиційної діяльності

 216. Основи інтернет маркетингу (інтернет-маркетингу)

 217. Основи креативної економіки

 218. Основи підприємницької діяльності

 219. Основи стандартизації, метрології та управління якістю

 220. Основи фінансової грамотності

 221. Оцінка ефективності інвестиційного проекту

 222. Оцінка вартості бізнесу

 223. Оцінювання бізнесу

 224. Підприємництво і бізнес-культура

 225. Планування грошових потоків

 226. Планування і контроль на підприємстві

 227. Планування і контроль фінансів

 228. Планування комерційної діяльності

 229. Поведінка споживачів

 230. Податки та оподаткування
 231. Податкова система

 232. Податкова система України

 233. Податковий контроль та аудит

 234. Податковий менеджмент

 235. Податковий облік і звітність

 236. Податкові системи європейських країн
 237. Політична економія (Політекономія)

 238. Потенціал і розвиток підприємства

 239. Похідні фінансові інструменти
 240. Прикладна економіка

 241. Проблеми комплексного розвитку територій
 242. Провайдинг інновацій

 243. Прогнозування та макроекономічне планування

 244. Проектний аналіз

 245. Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства
 246. Промисловий маркетинг

 247. Просторова організація економіки

 248. Публічне управління та адміністрування
 249. Регіональна економіка

 250. Регіонально-просторовий розвиток економіки

 251. Регулювання міжнародних економічних відносин

 252. Рекламний менеджмент

 253. Ресторанно-гостинний бізнес

 254. Ризик-менеджмент

 255. Ризикологія

 256. Ринкова інфраструктура

 257. Ринкові дослідження

 258. Ринок нерухомості

 259. Ринок праці

 260. Ринок фінансових послуг

 261. Ринок цінних паперів

 262. Розвиток персоналу

 263. Розміщення продуктивних сил

 264. Самоменеджмент

 265. Світові школи фінансового менеджменту

 266. Сервісологія
 267. Складське господарство

 268. Соціальна відповідальність

 269. Соціальна економіка

 270. Соціально-економічна безпека підприємства

 271. Соціально-економічний розвиток регіону

 272. Соціологія економіки

 273. Соціологія організацій

 274. Статистика ринків
 275. Стратегічне управління

 276. Стратегічний аналіз

 277. Стратегічний аналіз діяльності корпорацій
 278. Стратегічний менеджмент

 279. Стратегія підприємства

 280. Сучасні економічні теорії

 281. Теорія менеджменту

 282. Теорія організації

 283. Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти

 284. Теорія управління

 285. Товарна інноваційна політика 
 286. Товарознавство

 287. Товарознавча експертиза

 288. Торгівля цінними паперами
 289. Торгова політика та комерційна дипломатія

 290. Транснаціональні корпорації

 291. Трейд-маркетинг

 292. Управління активами підприємства

 293. Управління банківською діяльністю
 294. Управління вартістю підприємства

 295. Управління взаємовідносинами з споживачами 
 296. Управління витратами

 297. Управління грошовими потоками підприємства

 298. Управління діловою досконалістю
 299. Управління зайнятістю

 300. Управління закупками
 301. Управління інноваціями

 302. Управління інтелектуальною власністю
 303. Управління капіталом підприємства

 304. Управління ланцюгами постачання
 305. Управління людськими ресурсами

 306. Управління міжнародним маркетингом

 307. Управління міжнародними каналами розподілу

 308. Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 309. Управління персоналом

 310. Управління підприємством

 311. Управління поведінкою персоналу

 312. Управління продажем

 313. Управління фінансовою санацією підприємства

 314. Управління фінансовою сталістю підприємства
 315. Управління якістю

 316. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі

 317. Управлінський облік

 318. Філософія бізнесу

 319. Фінанси

 320. Фінанси і кредит

 321. Фінанси корпорацій та оцінка активів

 322. Фінанси міжнародних корпорацій
 323. Фінанси підприємств

 324. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 325. Фінансова інфраструктура

 326. Фінансові системи зарубіжних країн
 327. Фінансовий аналіз

 328. Фінансовий і валютний дилинг

 329. Фінансовий інжиніринг
 330. Фінансовий менеджмент

 331. Фінансовий облік

 332. Фінансовий ринок

 333. Фіскальне адміністрування
 334. Фондовий ринок

 335. Цінова політика
 336. Ціноутворення