Роздрукувати сторінку

Романські мови, як навчальна дисципліна

« Назад

У науці немає єдиної думки про кількість романських мов. У радянських роботах зазвичай виділяється 12 романських мов: іспанська, українська, португальська, каталонська, окситанська (провансальська), французька, італійська, сардська (сардинська), ретороманська, румунська, молдавська і вимерла в кінці 19 ст. далматинська.

У романістиці обговорювався статус деяких мов і діалектів: галісійської (діалект португальської або окрема мова), каталанської і окситанської (два різних варіанти однієї мови), гасконської (окрема мова або діалект провансальської), франко-провансальської (окрема мова або діалект окситанської або французької), ретороманської (одна мова або група мов), арумунської, мегленітської (або мегленорумунської).

романістика

Труднощі розмежування романських мов поглиблюються нерівномірністю їх розвитку. Так, провансальська мова, яка мала багату літературу в середні століття, втратила своє значення, з 13 ст. сфера її використання як засобу публічного (не побутового) спілкування звузилася, у зв'язку з чим деякі вчені вважали провансальські говірки діалектами французької мови.

Цілі і завдання дисципліни: дисципліна спрямована на підготовку висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, формування і розвиток їх компетенцій відповідно до професійних стандартів, а також на підсумкове оригінальне наукове дослідження, вносить внесок у створення, розширення і розвиток наукового знання в області романського мовознавства.

Освоєння освітньої програми дисципліни «Романські мови» націлене на формування теоретико-методологічної основи, необхідної для наукової, педагогічної та іншої професійної діяльності студента. Крім того, освоєння дисципліни націлене на підготовку до складання підсумкового державного іспиту та захисту підсумкової випускної роботи.

Дисципліна «Романські мови» є дисципліною варіативної частини Блоку освітньої програми аспірантури за напрямом «Мовознавство і літературознавство». Змістом дисципліни є розробка і розвиток мовознавчої методології на основі дослідження і опису мови.

романське-мовознавство

Вивчення дисципліни «Романські мови» націлена на формування наступних загальнонаукових, загально-професійних і професійних компетенцій:

- здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень, генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, у тому числі в міждисциплінарних областях;

- володіння сучасною науковою парадигмою в галузі мовознавства та вміння інтегрувати і актуалізувати результати власних досліджень в рамках наукової парадигми;

- здатність брати участь у роботі професійних колективів по створенню мовних ресурсів (корпусів текстів, словників, порівняно-історичних, типологічних, термінологічних баз даних), у тому числі електронних;

- здатність брати участь у роботі професійних колективів з проведення наукових експериментів в області теорії мови, вивчення української мови, мов народів, іноземних мов;

- здатність демонструвати і застосовувати поглиблені знання в обраній області романського мовознавства з урахуванням сучасних принципів вивчення мови (інтегральності, антропоцентричність, текстоцентричність, комунікативність, функціональність).

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- Знати: основні методи наукового дослідження в романському мовознавстві, а також сучасні вітчизняні та зарубіжні напрями в лінгвістичній методології.

- Вміти: самостійно ставити і вирішувати складні теоретичні і прикладні задачі в галузі порівняльно-історичного, типологічного та порівняльного мовознавства; аналізувати результати наукової діяльності колег в досліджуваній області; інтегрувати і актуалізувати результати власних досліджень в рамках наукової парадигми.

- Володіти: сучасною науковою парадигмою в області романського мовознавства і лінгвістики та методології лінгвістичних досліджень.

Романські-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Алісова Т.Б., Рєпіна Т.А., Таривердієва М.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи доповідь з курсу «Романські мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!