Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Практика усного і писемного мовлення китайської мови

Практика усного і писемного мовлення китайської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практика усного і писемного мовлення китайської мови – вивчає головні функціональні основи правильного використання китайської мови в усному і письмовому мовленні.

Мета курсу Практика усного і писемного мовлення китайської мови - оволодіння слухачами вміннями і навичками усного та писемного мовлення китайської мови.

китайська-мова

Дана дисципліна тісно пов'язана з наступними практичними дисциплінами «Практична фонетика», «Практична граматика».

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати:

-- Усна мова:

--- лексичний мінімум за темами, передбаченими програмою;

--- мовні образи, передбачені програмою;

--- всі граматичні структури китайської мови;

--- фактичний матеріал, передбачений тематикою курсу;

--- суспільно-політичну і професійну лексику, передбачену програмою.

-- Читання:

--- основні інтонаційні структури китайської мови;

--- правила інтонування та графічного зображення інтонації.

-- Письмова мова:

--- правила орфографії китайської мови;

--- правила пунктуації, правила складання абзаців;

--- відмінності в стилях писемного мовлення;

--- правила планування письмового висловлювання.

Практика-усного-і-писемного-мовлення-китайської-мови

- Вміти:

--- застосовувати знання в процесі вирішення освітньої та професійної діяльності.

-- Усна мова діалог:

--- говорити швидко по широкому колу науково-педагогічних, побутових, соціальних, політичних і літературних тем;

--- ефективно використовувати варіативні мовні засоби для вираження емоцій, підтексту;

--- ясно і чітко висловлювати свої думки, вибудовувати складні доводи і реагувати на них, демонструючи стійкі лексико-граматичні та фонетичні навички.

-- Монолог:

--- чітко і детально викласти суть складної теми розмови, пов'язаної з науково педагогічними, соціальними, політичними, літературними і побутовими проблемами;

--- передати зміст різних текстів, дати докладний опис, розвивати різні аспекти обговорюваної теми, демонструючи стійкі лексико-граматичні та фонетичні навички.

-- Аудіювання:

--- розуміти на слух мовлення китайською мовою на науково-педагогічні, соціальні, політичні, літературні та побутові теми, включаючи мову в швидкому темпі, емоційно забарвлену, що містить інформацію, складну за змістом, містить складні граматичні конструкції і ідіоматичні вирази.

-- Стратегії спілкування:

--- доповнювати повідомлення співрозмовника і розвивати його думки, швидко замінити слово, яке в даний момент випадково забуте, на синонімічне.

-- Читання:

--- читати про себе і розуміти без перекладу на українську мову оригінальний текст;

--- без допомоги словника дати правильний переклад оригінального тексту літературного або суспільно-політичного характеру;

--- виразно читати вголос оригінальний текст;

--- робити філологічний аналіз художнього тексту для розкриття ідейних і художніх особливостей твору, використовуючи при цьому знання, отримані при вивченні теоретичних дисциплін.

-- Письмова мова:

--- дотримуватися норм писемного мовлення на іноземній мові, правила орфографії;

--- будувати пов'язаний, логічно структурований текст;

--- проводити лексико-граматичну, орфографічну і стилістичну корекцію письмового тексту.

курс-Практика-усного-і-писемного-мовлення-китайської-мови

Отже, даний курс націлений на розвиток умінь говоріння, читання, письма, аудіювання китайською мовою.

На сервісі ІЦ KURSOVIKS ви можете замовити дипломну роботу або переклад з курсу Практика усного і писемного мовлення китайської мови. Врахуємо всі методичні рекомендації та ваші побажання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!