Роздрукувати сторінку

Українська література у світовому контексті, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Українська література у світовому контексті» займає важливе місце, оскільки закріплює вивчення української літератури на факультетах іноземної мови.

Мета - підготовка наукового фахівця високої кваліфікації, що володіє дослідним, аналітичним мисленням і фундаментальними знаннями в області дослідження історії української літератури, історії світової літератури, сучасних освітніх технологій, формування професійних навичок аналізу та інтерпретації літературного процесу в XI-XX ст. у зв'язку з світовим культурним контекстом (літературних, філософських, естетичних).

літературний-процес

Один з модулів програми дає можливість освоїти спеціалізацію «Українська література у світовому контексті». Відмінною рисою даної освітньої програми є освоєння методологічної спадщини наукових шкіл у вивченні української літератури, а також ознайомлення з сучасними науковими концепціями і методиками дослідницької діяльності в галузі української літератури.

До числа важливих завдань програми відноситься оволодіння сучасними технологіями літературної освіти в середній і вищій школі.

Область професійної діяльності випускників, які засвоїли програму магістратури, включає вирішення комплексних завдань, пов'язаних з використанням філологічних знань і умінь, в організаціях, що здійснюють освітню діяльність, в організаціях культури, у засобах масової комунікації, в області міжкультурної комунікації та інших сферах соціально-гуманітарної діяльності.

українська-література

Об'єктами професійної діяльності випускників, які освоїли програму магістратури, є:

- мови (державна мова України та іноземні мови) в їх теоретичному і практичному, синхронічному, діахронічному, соціокультурному та діалектологічному аспектах;

- художня література (українська та зарубіжна) та усна народна творчість в їх історичному і теоретичному аспектах з урахуванням закономірностей побутування в різних країнах і регіонах;

- усна, письмова і віртуальна комунікація.

Програма «Українська література у світовому контексті» орієнтована на науково-дослідний і педагогічний види діяльності як основні.

Випускник, який опанував програму магістратури, повинен володіти наступними загальнокультурними та професійними компетенціями:

- здатність до узагальнень, уміння аналізувати і синтезувати отримані знання як в області гуманітарної думки, так і сфері культури та науки в цілому.

Вміння аналізувати та оцінювати поставлені завдання, знаходити нове і відповідальне рішення завдань у сфері професійної діяльності, давати оцінку обраному способу дії. Удосконалювати свій професійний рівень;

- вміння чітко визначати цілі і методи своєї професійної діяльності та аналітично вирішувати поставлені завдання;

- здатність освоювати нові методи наукового дослідження, так і додаткові форми практичної діяльності;

- здатність грамотно, стилістично і термінологічно точно викладати результати своїх професійних занять на українській мові стосовно до різної ситуації і аудиторії як за науковими, так і з просвітницькими цілями;

- бачення сучасної ситуації в області філологічного знання в широкому загально гуманітарному контексті, здатність і готовність знайомитися з найновішими публікаціями з методології філологічного дослідження.

Українська-література-у-світовому-контексті

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Охрименко П., Дмитрієва-Буряк Г., Барабаш Ю. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи презентацію з курсу «Українська література у світовому контексті» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!