Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Практика усного і писемного мовлення португальської мови

Практика усного і писемного мовлення португальської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практика усного і писемного мовлення португальської мови – вивчає фонетичну, лексичну і граматичну норму португальської мови.

Мета курсу Практика усного і писемного мовлення португальської мови - формування комплексу вмінь і навичок аудіювання, читання автентичного матеріалу підвищеної складності і адекватного на нього реагування у вигляді говоріння і листування відповідно до стандартів іншомовного спілкування.

португальська-мова

Завдання курсу Практика усного і писемного мовлення португальської мови:

- формування уявлення про картину світу в іншомовному суспільстві, існуючих стереотипах і способів їх подолання;

- формування у студентів глибоких знань в області проблем, активно обговорюваних в інокультурному суспільстві;

- вдосконалення навичок мовного розуміння звукового автентичного матеріалу підвищеної складності і адекватного на нього реагування;

- оволодіння здатністю адекватного перекладу на українську мову прослуханого / переглянутого матеріалу підвищеної складності;

- придбання студентами навичок спілкування в різних стилях мови і мовних ситуаціях.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Вміти:

- Комбінувати в промові вивчений матеріал в залежності від сфери і мети спілкування і позиції партнерів по комунікації;

- Адекватно свідомо і автоматично переносити мовні засоби з одного виду мовленнєвої діяльності в інший, з однієї ситуації в іншу.

-- Володіти:

- Навичками говоріння, письма, читання і сприйняття на слух текстів в межах певної тематики і обмеженого граматичного і лексичного матеріалу;

- Навиком граматично коректного усного та писемного мовлення;

- Навиками роботи зі словниками, навчальними посібниками;

- Навичками граматично безпомилкової побудови висловлювань;

- Навиком сприйняття в мовному спілкуванні особливостей значень лексичних одиниць і граматичних форм;

- Технологіями придбання, використання та поновлення знань;

- Навичками рефлексії, самооцінки, самоконтролю;

- Навичками комунікації в рідному і іншомовному середовищі;

- Рецептивними (розуміння португальської мови на слух) і продуктивними (усна і письмова мова) мовними вміннями;

- Такими комунікативними вміннями в письмовій, усній мові і аудіювання:

- Описувати події та ситуації в сьогоденні, минулому і майбутньому часі;

- Висловлювати свою точку зору, висловлювати припущення і гіпотези, аргументувати і відстоювати власну позицію, заперечувати, сперечатися;

- Реагувати на точку зору співрозмовника, розвивати запропоновану тему бесіди, конкретизувати, ілюструвати і узагальнювати власні висловлювання і висловлювання співрозмовника.

Практика-усного-і-писемного-мовлення-португальської-мови

Отже, даний курс розвиває навички соціокультурної і міжкультурної комунікації, що забезпечують адекватність соціальних і професійних контактів.

На сервісі ІЦ Курсовікс ви можете замовити дипломну роботу чи конспект лекцій з курсу Практика усного і писемного мовлення португальської мови. Гарантуємо якість роботи!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!