Роздрукувати сторінку

Історія соціології в Україні, як начальна дисципліна

« Назад

Хоча соціологічна думка має свої корені в працях таких філософів як Платон, Аристотель і Конфуцій, це відносно нова наукова дисципліна. Вона виникла на початку дев'ятнадцятого століття у відповідь на виклики сучасності. Підвищення мобільності та технологічні досягнення призвели до зростання впливу людей на культуру і товариства, відмінні від їх власних. Вплив цього впливу був різноманітним, але для деяких людей він включав розпад традиційних норм і звичаїв і виправданим переглянуте розуміння того, як влаштований світ. Соціологи відповіли на ці зміни, намагаючись зрозуміти, що тримає соціальні групи разом, а також прагнучи вивчити можливі шляхи вирішення проблем зриву соціальної солідарності.

Мета дисципліни Історія соціології в Україні: поглиблене вивчення теоретичних і методологічних основ соціологічної науки, актуалізація історико-соціологічного матеріалу для сучасних соціальних досліджень.

вітчизняна-соціологія

Завдання дисципліни Історія соціології в Україні обумовлені метою її вивчення і можуть бути визначені наступним чином:

- сформувати у студентів уявлення про еволюцію науки як самостійного виду духовної діяльності;

- показати процес виникнення і розвитку соціології в Україні як відповідь на потреби соціального життя і результат розумової діяльності;

- охарактеризувати основні періоди в розвитку науки;

- виявити закономірності виникнення окремих шкіл, встановити взаємозв'язок між еволюційними ідеями і їх соціокультурними основами;

- ознайомити студентів з роботами, які задають зразки аналізу в соціальній теорії і створюють нові перспективи в дослідженні сучасного суспільства.

Історія-соціології-в-Україні

Процес вивчення дисципліни «Історія соціології в Україні» спрямований на формування наступних компетенцій:

- здатність визначати перспективні напрямки розвитку та актуальні завдання досліджень в фундаментальних і прикладних областях соціології на основі вивчення і критичного осмислення вітчизняного досвіду;

- здатність творчо використовувати класичні та сучасні загальносоціологічні і методологічні підходи до організації наукових і науково-прикладних досліджень, навчального процесу, експертної, аналітичної діяльності;

- здатність узагальнювати і адаптувати історію соціології в Україні для цілей викладання соціологічних дисциплін.

В результаті освоєння дисципліни Історія соціології в Україні студент повинен:

-- Знати:

- етапи історичного розвитку соціології в Україні;

- основні напрямки та ідеї вітчизняної соціології, її своєрідність порівняно із західноєвропейською соціологією, місце української соціології в контексті світової соціологічної думки;

- труднощі інституціалізації української соціології, основні проблеми її дослідження;

- етичні аспекти науки і наукової діяльності;

- сучасний стан української соціологічної науки;

- основні дослідницькі проблеми соціологічних шкіл України.

-- Вміти:

- орієнтуватися в основних методологічних і світоглядних питаннях, що виникають в науці на сучасному етапі її розвитку;

- розуміти сьогоднішні реалії через осмислення парадигм вітчизняної соціології;

- представляти структуру наукового знання і вміти описувати його основні елементи.

соціологія

-- Володіти:

- навичками популяризації та ознайомлення громадськості з роллю, функціями та завданнями науки в суспільстві;

- прийомами аналізу наступності філософських ідей в історії вітчизняної соціології;

- методами вивчення основних ідей найвидатніших представників української соціології.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!