Роздрукувати сторінку

Комерційна дипломатія, як начальна дисципліна

« Назад

Глобалізація світової економіки поставила в центр уваги законодавчої і виконавчої влади більшості держав зовнішню економічну діяльність і, перш за все, зовнішню торгівлю.

Курс Комерційна дипломатія – це навчальна дисципліна, яка вивчає суть та принципи комерційної дипломатії, комплекс методів, прийомів і практичних дій, що застосовуються для вирішення завдань, що стоять перед зовнішньо-торгівельною (комерційною) та в цілому зовнішньоекономічною політикою.

дисципліна-Комерційна-дипломатія

Метою вивчення дисципліни є формування уявлення про сформовану систему міжнародних економічних організацій і форумів, в рамках яких здійснюється багатостороння комерційна дипломатія.

Основний зміст курсу Комерційна дипломатія:

- глобалізація і розвиток багатосторонньої комерційної дипломатії;

- механізми і методи багатосторонньої комерційної дипломатії;

- адміністративно-технічні проблеми багатосторонньої комерційної дипломатії;

- основні учасники багатосторонньої комерційної дипломатії;

- найважливіші міжнародні організації, їх місце і роль в багатосторонній комерційній дипломатії;

- завдання та напрямки взаємодії Украъни з міжнародними економічними

організаціями і форумами;

- СОТ - центральна ланка регулювання торгівлі, роль СОТ в багатосторонній комерційної дипломатії;

- угода про заснування СОТ. Функції СОТ. Структура і механізми СОТ;

- методи захисту національної економіки, дозволені правилами СОТ;

- основні угоди СОТ - Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ-1994) і Генеральна угода про торгівлю послугами (ГАТС).

курс-Комерційна-дипломатія

В результаті освоєння дисципліни Комерційна дипломатія студент повинен:

-- Знати:

- специфіку і предмет дії найважливіших міжнародних економічних установ, в рамках яких здійснюється багатостороння економічна дипломатія;

- основні організаційні форми і методи економічної дипломатії;

- відмінності в статусі міждержавних установ та секретаріатів що їх обслуговують, знати, як працюють ці установи, механізми прийняття ними рішень і розрізняти статус і компетенцію представників держав в цих установах і міжнародних посадових осіб, які працюють в секретаріатах ​цих установ, розуміти їх кадрову політику, включаючи СОТ.

-- Вміти:

- аналізувати і критично оцінювати конкретні проблеми і ситуації, що стали предметом багатосторонньої економічної дипломатії з позиції інтересів України;

- орієнтуватися в розстановці сил за конкретними напрямами міжнародних економічних переговорів (в рамках своєї компетенції);

- оцінювати роль і значимість конкретних економічних організацій для здійснення багатосторонньої економічної дипломатії України і, перш за все, в рамках СОТ.

-- Володіти:

- навичками використання спеціальної термінології, яку використовують у конкретних міжнародних економічних організаціях, використання досліджень цих організацій як джерела для підготовки курсових робіт, дипломів, службових записок і документів;

- навичками в самостійного пошуку матеріалів конкретних міжнародних організацій, використовуючи Інтернет. В першу чергу в використанні матеріалів, досліджень і документів СОТ.

Дана дисципліна пов'язана і вивчається паралельно з такими дисциплінами професійного циклу, як «Зовнішня торгівля України», «Сучасні інструменти і нові напрямки регулювання зовнішньоторговельних операцій», «Організація і техніка зовнішньоекономічних операцій», а також дисциплінами за вибором «Міжнародна торгівля послугами», «Сучасний регіоналізм, регіональна економічна інтеграція».

комерційна-дипломатія

Таким чином, освоєння дисципліни «Комерційна дипломатія» забезпечує рішення випускниками задач майбутньої професійної діяльності, отримавши знання, які дозволяють розуміти основні напрямки сучасної багатосторонньої комерційної дипломатії та методи її здійснення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!