Роздрукувати сторінку

Основи теорії мовленнєвої комунікації, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Основи теорії мовленнєвої комунікації – вивчає нові напрямки в області теорії мовної комунікації, перспективи науки про культуру мовного спілкування, основи теорії мовної дії, лінгвістичні й екстралінгвістичні механізми ефективного спілкування.

Мета курсу Основи теорії мовленнєвої комунікації - познайомити магістрантів з новими напрямками в області теорії мовної комунікації, значущими для формування лінгвістичного світогляду і поглиблених уявлень про перспективи розвитку сучасної науки про культуру мовного спілкування.

курс-Основи-теорії-мовленнєвої-комунікації

Основна мета курсу для студента - навчитися оптимально використовувати весь арсенал різних мовних засобів у різних комунікативних ситуаціях.

Завдання курсу Основи теорії мовленнєвої комунікації:

1) залучення до теоретичних основ мовленнєвих знань, комунікативної теорії тексту і теорії мовної дії;

2) освоєння студентами базового наукового апарату сучасної комунікативістики, методів дослідження комунікації;

3) поглиблення знань про різні моделі комунікативного акту, направлені в область теорії комунікації, лінгвістичних і екстралінгвістичних механізмах спілкування;

4) поглиблення знань про мовну поведінку особистості в різних сферах комунікації і мовних ситуаціях.

Курс готує студентів до роботи в будь-якій професійній сфері, пов'язаної з комунікативною мовною діяльністю.

Для успішного вивчення курсу студенту необхідно знати норми української літературної мови на всіх мовних рівнях: фонетичному (орфоепія, норми наголосу), лексичному, морфологічному і синтаксичному; мати уявлення про основні функціональні стилі української літературної мови, про основні правила комунікативної поведінки (засвоїти навчальні курси «Культура мови», «Психологія» та ін.).

Після вивчення теоретичних розділів курсу і проходження практикуму в обсязі робочої програми студент:

-- Повинен мати уявлення:

- про основні етапи розвитку теорії мовної комунікації;

- про місце і значення мовної комунікативної діяльності;

- про аспекти впливу мовної комунікації на різні види професійної діяльності.

-- Повинен знати:

- основні закономірності побудови діалогу;

- механізми, принципи мовної дії;

- шляхи та напрямки розвитку комунікативної лінгвістики.

-- Повинен вміти:

- робити узагальнення теоретичних досліджень в області прагмалінгвістики, комунікативної лінгвістики, психолінгвістики;

- планувати результати діалогічної комунікації;

- користуватися джерелами;

- формулювати, прогнозувати, обґрунтовувати результати мовну комунікативну діяльності в різних комунікативних ситуаціях.

-- Повинен володіти системою взаємозалежних методів комунікативної діяльності, як аналітичних (метод аналізу чужого висловлювання, метод аналізу мовної поведінки, метод самоаналізу), так і синтетичних (метод створення власного висловлювання, метод вибору адекватного мовної поведінки і самоконтролю).

Програма курсу Основи теорії мовленнєвої комунікації включає в себе лекційні та практичні заняття. Ядро курсу складають сучасні теоретичні концепції та методики навчання ефективної мовної діяльності. Технологія навчання орієнтована на сучасні методики навчання комунікативним навичкам.

Основи-теорії-мовленнєвої-комунікації

Таким чином, в результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати теоретичні основи ефективного застосування різних комунікативних тактик і стратегій, ефективного спілкування в різних комунікативних ситуаціях, позитивного впливу на комунікативне середовище.

На сайті інформцентру Курсовікс ви можете замовити курсову або магістерську роботу з курсу Основи теорії мовленнєвої комунікації. Ми даємо гарантії дотримання термінів і вимог. У процесі написання Вашої роботи будуть використані тільки актуальні і сучасні джерела.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!