Роздрукувати сторінку

Агенційна журналістика, як навчальна дисципліна

« Назад

Агенційна журналістика – це соціальна дисципліна, яка вивчає основи діяльності інформаційних агентств.

Вона є відносно новою. А її поява пов’язана з глобалізаційними процесами у світі та зростанням значення засобів масової інформації та їх впливу на населення планети. На сьогодні ЗМІ мають центральний соціальний вплив.

Агенційна-журналістика

Об’єктом навчальної дисципліни Агенційна журналістика є інформаційні агентства.

Предметом дисципліни є зміст, тенденції і напрямки діяльності інформаційних агентств.

Інформаційні агентства ще називають прес-агентства, прес асоціації, служби новин. Це організації, які збирають, пишуть і поширюють новини з усієї країни або світу до газет, журналів, радіо- і телевізійних мовних компаній, урядових установ та інших користувачів. Вони, як правило, не публікують новини, а самі створюють новини для своїх абонентів. Всі засоби масової інформації в основній масі новин залежать від агентств, у тому числі навіть ті деякі, які мають великий збір новин власних ресурсів.

Сучасна система найбільших інформаційних агентств світу, представлена агентствами Рейтер, Ассошіейтед прес та Франс прес, є видозміненою системою світових інформаційних агентств, що панували на інформаційному ринку до кінця минулого століття.

АЖ

Мета навчальної дисципліни полягає в ознайомлення студентів з основами діяльності інформаційних агентств, засадами їх функціонування та розвитку, роллю та місцем на світовому та вітчизняному просторі; розвиток у студентів навичок та умінь роботи з матеріалом для новин, засвоєння основних засад повідомлень агентств.

Завдання навчальної дисципліни:

- ознайомити студентів з роллю інформаційних агентств і прес-служб на сучасному світовому просторі.

- ознайомити студентів з історією виникнення інформаційних агентств і прес-служб.

- ознайомити студентів з структурою інформаційних агентств і прес-служб.

- ознайомити студентів з принципами роботи інформаційних агентств та прес-служб.

- ознайомити студентів з найбільшими інформаційними агентствами світу.

- надати студентам знання з написання та оформлення інформаційних текстів.

Навчальна дисципліна Агенційна журналістика тісно пов’язана з багатьма іншими дисциплінами і тісно з ними перетинається, адже охоплює практично всі сфери життя. Такими як, наприклад, право, політологія, економіка, соціологія та ін. І, власне, є частиною журналістики.

ЗМІ

Питання, які розглядає агенційна журналістика є досить поширеними серед багатьох вітчизняних та світових науковців і є об’єктом їх досліджень. Це пов’язано зі світовими глобалізацій ними процесами і розвитком інформаційних технологій. Серед українських дослідників даної тематики, можна виділити В. Й. Здоровегу, В. В. Різуна, А.З. Москаленка, серед зарубіжних, О. Бойд-Баррета, Р. Шумана, Т. Рантанена та ін.

Отже, навчальний курс Агенційна журналістика є відносно новим, але одним з найважливіших у підготовці студентів журналістського профілю.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!