Роздрукувати сторінку

Теорія і методика сучасного бального танцю, як навчальна дисципліна

« Назад

Сучасна хореографія, завдяки поширенню масової культури, опинилася в числі найбільш затребуваних видів мистецтва та відіграє велику роль у духовному житті підростаючого покоління, розширює діапазон ідейно-емоційного впливу на морально-естетичний вигляд підлітків, юнаків і дівчат.

Сучасний бальний танець - це самостійна форма мистецтва, де по-новому з'єдналися рухи, музика, світло і фарби, де тіло дійсно знайшло свою повнокровну мову. Сучасний танець переконує людей у тому, що мистецтво є продовження життя і пізнання себе, що ним може займатися кожен, якщо подолає в собі лінь і страх перед незнайомим.

сучасна-хореографія

Цілі вивчення дисципліни: оволодіння майбутніми педагогами спортивно-бального танцю різних форм, технік і стилів сучасних напрямків танцювального мистецтва. Отримання більш великого лексичного матеріалу, творчого обсягу і фантазій майбутніх педагогів-хореографів для вміння створювати хореографічні композиції у напрямках сучасного танцю.

Завдання курсу:

1. Забезпечити майбутнього педагога теоретичними та практичними навичками, знаннями та вміннями в області вдосконалення сучасних напрямків танцювального мистецтва.

2. Допомогти у формуванні професійних навичок і умінь в оволодінні стилістичних особливостей, лексичного матеріалу і виконавської майстерності різних напрямків сучасного мистецтва.

3. Розвинути у студентів абстрактне мислення і творчий потенціал майбутніх педагогів-хореографів через пізнання найкращих зразків, методик і технік відомих сучасних напрямків танцю.

4. Оволодіти пластичною манерою, стилем і технікою різноманітних танцювальних систем, методикою їх викладання і створення сучасних хореографічних композицій.

На базі набутих знань і умінь випускник повинен проявляти здатність і готовність:

-- Загальнокультурні компетенції:

- здатність до постійного саморозвитку через особистісну і предметну рефлексію, здатність до діалогу в різних формах, конструктивної критики і самокритики, володіння критичним мисленням, здатністю формулювати і висловлювати критичні судження, аналізувати логіку міркувань і висловлювань власних і опонента;

- здатність самостійно користуватися основними положеннями та методами соціальних, гуманітарних, економічних і мистецтвознавчих наук при вирішенні професійних завдань, аналізувати соціально значущі проблеми та процеси;

- здатністю застосувати методи аналізу і моделювання, теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності, при необхідності;

- здатність до розуміння і емоційного прийняття відповідальності і прояву її у режимі власної самостійної, індивідуальної роботи, в прийнятті відповідальних рішень у рамках своїх повноважень, здатність навчатися індивідуально протягом усього життя і постійно вдосконалюватися, розширювати кругозір наукових, творчих, духовних знань;

- здатністю усвідомлено узагальнювати, аналізувати, синтезувати, сприймати нову інформацію, ставити перед собою цілі і виявляти шляхи їх досягнення;

- осмислювати соціальну, культурну значимість своєї майбутньої професії, володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності;

- здатністю виконувати і застосовувати в професійній роботі біомеханічний аналіз танцювальних рухів людини, використовувати на практиці принципи медичної профілактики травматизму та охорони праці в хореографії.

Теорія-і-методика-сучасного-бального-танцю

-- Професійні компетенції:

- здатність навчати теоретичних і танцювальних дисциплін в закладах середньої професійної та додаткової освіти, використовуючи психолого-педагогічні і методичні основи наукової теорії та художньої практики, традиційні підходи до процесу виховання особистості танцівників;

- вміння здійснювати управління пізнавальними процесами, послідовно і методично грамотно формувати розумові, емоційні і рухові дії на високому педагогічному рівні;

- здатність усвідомлювати і володіти понятійним апаратом в області методології і технологій хореографічної освіти, психології і педагогіки хореографії та художньої творчості, аналізувати чинники виникнення та закономірності розвитку сучасної пластичної мови, особливості та перспективи розвитку хореографічного мистецтва і творчості;

- здатність створювати танцювальні навчальні композиції від простих танцювальних комбінацій до невеликих музично-хореографічних форм;

- здатність здійснювати педагогічну та репетиційну роботу з виконавцями, бачити і коригувати технічні, стильові помилки учнів, пояснювати методично важкі прийоми і комбінації рухів, розкрити перед виконавцями зміст, образність і музикальність хореографічних композицій;

- уміння застосовувати в педагогічній діяльності власний досвід виконання хореографічного репертуару.

За підсумками вивчення даної дисципліни студент повинен оволодіти основами різних танцювальних технік в напрямку джазового танцю, модерну та інших молодіжних напрямків сучасної хореографії. Необхідно знати сучасні форми, стилі і техніки відомих авторів. Вміти застосовувати в практичній діяльності закони драматургії в побудові комбінацій сучасного танцю. Розуміти структуру музичних творів, грамотно володіти музично-ритмічною основою. Знати про проблеми, які виникають при вивченні сучасних танцювальних напрямків, а також шляхи і способи їх вирішення. Кожен із студентів повинен бути ознайомлений з системою творчого процесу, при якому створюються різноманітні хореографічні твори, які відрізняються один від одного за формою і стилем.

сучасний-бальний-танець

У майбутній професійній діяльності випускники повинні вміти правильно застосовувати отримані знання лексичного матеріалу, для того щоб створювати свої власні оригінальні хореографічні композиції; проводити аналіз теоретичних і практичних знань, навичок, умінь застосовуваних у постановочній роботі. Самостійно визначити і вирішити проблеми, пов'язані з вивченням сучасних напрямків у навчальному процесі. Також необхідно вміти компетентно використовувати методичну літературу та відеоматеріали, для вдосконалення напрямків сучасної хореографії.

Таким чином, якщо Вам потрібно в найкоротші строки виконати магістерську роботу або статтю з курсу «Теорія і методика сучасного бального танцю», а Ви занурені в навчання і часу немає, звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!