Роздрукувати сторінку

Міфологія реклами, як навчальна дисципліна

« Назад

Реклама є одним з видів сучасної міфотворчості, вона впливає на свідомість споживачів за законами класичної міфології, конструює віртуальний світ буття людини і образів його соціальної престижності, формує віртуальні уявлення про життя соціуму, нав'язує рекламований образ життя і матеріальні потреби індивіду, великим і малим соціальним групам.

Курс Міфологія реклами – вивчає рекламу як продукт міфології, способи моделювання життя і втілення проектних моделей екзистенційного досвіду в соціокультурну практику.

курс-Міфологія-реклами

Мета курсу Міфологія і реклама - дати студентам цілісне уявлення про теоретичні засади і практичні методи застосування міфологічної комунікації при створенні медійних текстів на прикладі реклами.

Завдання дисципліни Міфологія реклами:

- розглянути рекламу як аналог класичного наративу, що формує і деформує світогляд споживача;

- обґрунтувати співвіднесеність міфу як світогляду і реклами як сучасної маніфестації міфологічного світогляду;

- виявити способи міфологізації, за допомогою яких реклама впливає на психіку споживача, створює ілюзію свободи і соціального самоствердження;

- визначити ступінь і характер впливу реклами на формування соціальної ідентичності сучасної людини;

 - на основі дослідження штучної міфологізації реклами визначити процеси, що стимулюють і гальмують її ефективність;

- розглянути використання міфотворчості як креативного прийому в рекламі, а також ресурсу позитивної модернізації суспільства;

- виявити позитивні і негативні тенденції штучної міфологізації реклами в сучасних соціокультурних умовах;

- виявити функції і методи реклами, що конструюють, за допомогою міфологічних прийомів, віртуальну реальність споживача.

Об'єкт дослідження: сучасна реклама як значна частина картини світу сучасної людини, що в істотній мірі впливає на її світогляд.

В результаті вивчення даного курсу студент буде вміти:

- інтерпретувати архетипи, символи і знаки, представлені в соціальному просторі сучасних масових комунікацій;

- застосовувати міфотехнології в рекламі як символічні технології організації соціального порядку;

- аналізувати сучасні рекламні тексти на предмет ефективності;

- моделювати власні міфологеми і впроваджувати їх в соціокультурний простір.

Курс Міфологія реклами представлений в навчальному плані підготовки студентів-журналістів, має інтердисциплінарний характер, за своїм змістом нерозривно пов'язаний з такими курсами як «Філософія», «Культурологія», «Сучасне масове суспільство», «Основи реклами і PR», «Соціологія масових комунікацій» і ряду інших дисциплін. Відповідно до викликів сучасного суспільства, політики поліпшення якості освіти структура і зміст курсу має гнучкий легко адаптований характер відповідно до цілей, завдань спеціальності, також курс має прикладний характер, що підтверджує його доцільність.

В основу розгляду реклами як міфологізованої комунікації, можна віднести праці, написані Р. Бартом, Вебер. М. Маклюєном, Ф. Ніцше, З. Фрейдом, Й. Хейзінгом, У. Еко, П. Бергером, Т. Лукманом і ін.

Міфологія-реклами

Отже, даний курс є важливою ланкою освіти майбутнього спеціаліста в галузі рекламо виробництва, він націлений на виявлення міфологічних способів, за допомогою яких реклама створює споживачеві внутрішній образ його самого, контролює і направляє його потреби, таким чином, стимулюючи попит.

Учбовий портал Курсовікс з радістю допоможе вам виконати будь-яке завдання з дисципліни Міфологія реклами купуйте у нас дипломну та статтю з курсу Міфологія реклами і інші види робіт. Врахуємо всі методичні рекомендації і побажання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!