Роздрукувати сторінку

Європейські цінності, як навчальна дисципліна

« Назад

Сьогодні Європа виступає не стільки поняттям географічним, скільки ціннісним, адже європейські цінності являються основою ліберально-демократичних інститутів західноєвропейського простору, кордони якого не визначаються географічними ознаками належності країн до європейської частини світу.

Європейські цінності крім Європи поширені і в Америці, Австралії, Азії. Адже Європа дала людству християнство як світову релігію, світську філософію, релігійну терпимість, толерантне ставлення до переконань інших людей та інших цінностей.

Європейський-Союз

Мета – ознайомити студентів з основними європейськими цінностями, визначити їх роль в формуванні європейської цивілізації та її розвитку, розкрити масштаб їх впливу на світовому просторі, теоретичне обґрунтування впливу ціннісного аспекту на формування світогляду людини, її відношення до дійсності, дати уявлення про місце та роль цінностей в суспільстві.

Завдання дисципліни Європейські цінності:

- ознайомитися з основними поняттями курсу;

- познайомитися з процесом формування європейських цінностей та їх поширенням;

- визначити відмінності цінностей від правових норм;

- виділити особливості європейських цінностей;

- розглянути класифікацію європейських цінностей;

- виділити базові європейські цінності;

- виділити покоління європейських прав та свобод індивіда;

- означити правове забезпечення європейських цінностей;

- розглянути основні правові документи у цій сфері;

- визначити причини їх поширення та популярності на територіях за межами Європи.

Цінності є основою культури кожного народу, суспільства, нації. Кожна етнічна спільнота має свої власні цінності, які значною мірою визначають поведінку її представників. Іноді стається так, що вони можуть поширюватися серед інших. Яскравим прикладом цього є європейські цінності.

Навчальна дисципліна Європейські цінності є актуальною, тому що основним пріоритетом зовнішньої політики України є євроінтеграція, що не можлива без знань і дотримання європейських цінностей.

Даний курс дозволяє здобути уявлення і краще зрозуміти, що таке основні європейські цінності, організації, інституції.

Значення дисципліни полягає у наданні студентам всебічної інформації для розвитку їх уявлень про особливості, принципи та загальні засади історично сформованих європейських цінностей. Це, у свою чергу, буде сприяти глибшому, ґрунтовнішому розумінню змісту функціонування самого Євросоюзу, що знадобиться в подальшій роботі і житті.

До основних методів дослідження дисципліни належать загальнонаукові методи: порівняння, аналіз, аналогія, а також принципи об'єктивності та історизму.

Основою європейських цінностей є ліберальні фундаментальні права та свободи людини, правова і соціальна держава, демократичні принципи державного устрою та ін., тому їх визначають як «ліберально-демократичні». Саме останні постали в якості принципів функціонування державних і політичних інститутів сучасних європейських країн та Європейського Союзу.

європейські-цінності

Курс Європейські цінності філософською дисципліною, а точніше однією з галузей аксіології. Він тісно пов'язаний з такими дисциплінами як естетика і етика.

Отже, у результаті вивчення курсу студенти зможуть зрозуміти зміст, формування і трансформацію базових цінностей європейської цивілізації і їх роль у світовому розвитку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!