Роздрукувати сторінку

Стандартизація і сертифікація, як навчальна дисципліна

« Назад

Забезпечення безпеки та якості продукції, робіт та послуг неможливо уявити без контролю безпеки і якості окремих виробів, операцій і процесів, який базується на врахуванні численних результатів вимірювань найрізноманітніших характеристик. З досвіду відомо, що ні один вимір, як би ретельно він не проводився, не може дати абсолютно точний результат, тому необхідно вміти оцінювати похибки при проведенні вимірювань, що неможливо без знання метрології.

Курс «Стандартизація та сертифікація» містить відомості про нормативно-технічні документи в галузі стандартизації та технічного регулювання, формах підтвердження відповідності продукції. У результаті вивчення курсу студент отримує знання про види і методи вимірювань, класифікації засобів вимірювання точності, виборі засобів вимірювання виробів і деталей технологічних машин і устаткування.

безпека-та-якість-продукції

Технічні характеристики продукції, що визначають якість машин і механізмів, що встановлюються на базі нормативних вимог, що визначаються станом національної стандартизації. Стандартизація визначає рівень безпеки та якості продукції і, отже, є найважливішим інструментом конкурентоспроможності продукції.

Вивчення дисципліни «Стандартизація та сертифікація» спрямовано на формування актуальних здібностей бакалавра володіти питаннями контролю якості продукції, робіт і послуг, класифікації техніко-економічних показників якості.

Вивчення дисципліни «Стандартизація та сертифікація» дозволить бакалаврам обґрунтовувати прийняття конкретного технічного рішення, вибирати засоби вимірювань при розробці технологічних процесів і виробів з урахуванням технічних регламентів і стандартів, що діють в області машин і обладнання галузі.

На протязі вивчення дисципліни студенти розширюють свої знання в проектно-конструкторській, виробничо-технологічній та організаційно-управлінській діяльності в галузі машин і обладнання комплексу.

Розділ «Метрологія» дисципліни «Стандартизація та сертифікація» містить основні поняття та визначення, нормативно-правові основи метрології, відомості про метрологічні помилки і державний контроль і нагляд. В розділі «нормування точності» розглядають питання точності геометричної форми і розташування поверхні, шорсткість, допуски та посадки і їх позначення на кресленнях, а також засоби контролю розмірів та розрахунок калібрів.

В розділі «Стандартизація» вивчаються питання стандартизації в різних сферах, міжнародні організації зі стандартизації, а також якість продукції і технологічне забезпечення якості.

проведення-вимірювань

Розділ «Підтвердження відповідності (сертифікація)» містить відомості про системи сертифікації, структури сертифікації, схеми сертифікації, порядок і правила проведення сертифікації.

З дисципліни передбачено прослуховування лекцій, виконання практичних і лабораторних робіт, курсової роботи, складання іспиту.

Особливістю вивчення предмета є постійне оновлення нормативно-технічної документації та її основи – стандартів у галузі метрології, стандартизації та сертифікації.

Метою викладання дисципліни є реалізація вимог, встановлених у державному освітньому стандарті вищої професійної освіти та формування у студентів мислення, необхідного для виконання робіт з нормування точності деталей і вузлів, метрологічного забезпечення та підтвердження відповідності.

Завдання дисципліни полягають у придбання студентами сучасних знань в галузі метрології, стандартизації та сертифікації:

- про системи фізичних величин, видах, методах і засобах вимірювань;

- виборі засобів вимірів по точності, забезпечення єдності вимірювань, метрологічного контролю і нагляду, повірки і калібрування засобів вимірювань;

- про технічне регулювання в Україні та країнах Євразійського Союзу;

- про нормативно-технічні документи у сфері стандартизації;

- про форми підтвердження відповідності продукції, робіт і послуг, декларуванню, обов'язкової і добровільної сертифікації;

- організації метрологічного забезпечення технологічних процесів, використання типових методів контролю якості продукції;

- виконання робіт із стандартизації, технічної підготовки до сертифікації продукції, машин, приводів, систем, різних комплексів, технічних засобів, процесів, устаткування і матеріалів;

- проведення технічних вимірювань, обробки і аналізу результатів, складанні описів проведених досліджень.

Стандартизація-і-сертифікація

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: С.А. Любомудров, А.А. Смірнов, С.Б. Тарасов та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Стандартизація і сертифікація» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!