Роздрукувати сторінку

Холістична філософія науки, як навчальна дисципліна

« Назад

Вивчення курсу «Холістична філософія науки» дозволяє більш глибоко і повно зрозуміти місце кожної окремої дисципліни і конкретної проблеми в історії науки в загальній системі пізнавальної діяльності людини. Програма курсу включає в себе як історико-наукову частину, в якій аналізується процес становлення теоретичного типу мислення, так і лекції по найбільш важливих питаннях сучасного суспільного життя, включаючи і аналіз науки як елементу соціальної культури.

Мета дисципліни: розвиток навичок творчого мислення наукових працівників, знайомство з основними етапами становлення та розвитку наук і світової філософської думки, а також з колом проблем, на які орієнтований дослідницький пошук сучасної філософії науки.

історія-науки

Основними завданнями дисципліни «Холістична філософія науки» є:

- створення у студентів цілісного уявлення про науку як систему знань, специфічну духовну діяльність і соціальний інститут;

- знайомство з основними етапами становлення та розвитку наукового знання і світової філософської думки;

- вироблення уявлень про процес виникнення і розвитку різних методів теоретичного та емпіричного мислення;

- стимулювання потреби у філософському осмисленні і критичної оцінки наукових теорій і гіпотез, і, в кінцевому рахунку, формування самостійної унікальної науково-пізнавальної позиції учня;

- удосконалення загальнотеоретичної підготовки, орієнтованої на професійну діяльність;

- стимулювання в студентів інтересу до вдосконалення професійного знання в сфері фундаментальної науки.

Дисципліна «Холістична філософія науки» пов'язана з попередньою науково-філософською і теоретико-практичною підготовкою студента. Базовим курсом для дисципліни «Холістична філософія науки» виступає бакалаврський курс філософії.

філософська-думка

Освоєння змісту курсу «Холістична філософія науки» дозволяє підняти, системно зв'язати і вивести на новий якісний рівень науково-філософську підготовку студентів.

Дисципліна «Холістична філософія науки» служить основою для:

- оптимізації роботи над темою дисертації;

- вдосконалення інтелектуальних навичок та умінь у подальшій професійній діяльності.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- готовність до викладацької діяльності за основною освітньою програмою вищої освіти;

- здатність демонструвати і використовувати поглиблені теоретичні та практичні знання фундаментальних і прикладних наук в галузі природознавства, філософії, клітинної та молекулярної біології.

Дисципліна змістовно знайомить слухачів з історією науки, основними етапами динаміки науки в Західній культурі, змінами парадигм наукової раціональності, формує знання про природу науки, критерії науковості, методи наукового дослідження, структуру наукового знання, про проблеми істини та об'єктивності, співвідношення фундаментального і прикладного знання в сучасних дослідженнях, про роль цінностей у науковому пізнанні.

У результаті освоєння курсу студент оволодіває знанням основних шкіл у філософії науки, різних трактувань наукового дискурсу мінливих когнітивних практик, що сприяє розвитку самостійного критичного мислення, необхідного в практиці наукового дослідження.

Холістична-філософія-науки

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Муравйов І.А., Грецький В.М., Хоменок В.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Холістична філософія науки» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!