Роздрукувати сторінку

Мистецтво балетмейстера, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Мистецтво балетмейстера» підсумовує знання, одержані студентами на заняттях з профілюючих дисциплін, приводить їх цілісну систему знань, поглядів і професійних навичок, дає можливість оволодіти сучасними технологіями створення хореографічних творів. Курс спрямований на формування педагогічних якостей (організаторських, виховних, освітніх, комунікативних, аналітичних).

Цілі освоєння дисципліни:

1. Формування навичок реалізації художнього задуму в професійному творчому колективі.

2. Освоєння основних видів балетмейстерської творчості в Україні і за кордоном.

3. Вивчення особливостей професійної діяльності балетмейстера.

4. Розширення музичного та творчого кругозору студентів, формування самостійної, постановочної та репетиційної роботи в колективі.

5. Вивчення історії хореографічного письменництва і виконавства в Україні і за кордоном.

6. Оволодінню теорією і практикою постановки хореографічної композиції.

7. Освоєння методів планування організаційно-творчої, постановочної, репетиційної, концертної, педагогічної роботи з колективом.

8. Прищеплення навичок роботи з різними професійними і аматорськими колективами різних вікових груп.

9. Освоєння законів хореографічної драматургії.

балетмейстерська-творчість

Курс дисципліни «Мистецтво балетмейстера» входить в професійний складової підготовки напряму за профілем «Педагогіка».

Знання отримані при вивченні даної дисципліни є для студента теоретичною і практичною базою для підготовки випускної кваліфікаційної роботи.

Для освоєння дисципліни «Мистецтво балетмейстера» студент повинен:

- Знати: елементарну граматику танцювального мистецтва, основи композиції танцю.

- Вміти: мислити хореографічними образами, імпровізувати на задану тему, приймати самостійні рішення в творчому процесі.

- Володіти: творчою уявою, музичною пам'яттю і почуттям ритму.

Мистецтво-балетмейстера

В результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати освіти:

-- Знати:

- розуміти соціальну, культурну значимість своєї майбутньої професії.

-- Вміти:

- усвідомлювати роль мистецтва і культури в людській життєдіяльності, розвивати власне художнє сприйняття і смак;

- збирати, обробляти, аналізувати, синтезувати й інтерпретувати інформацію і перетворювати її в художні образи для подальшого створення хореографічних творів (проектів);

- здатністю скласти якісний хореографічний текст;

- здатністю на основі аналізу творів літератури, образотворчого мистецтва, музики, хореографії створити власне художній твір у різних хореографічних формах;

- вибудовувати хореографічну композицію;

- застосовувати у професійній діяльності методи хореографічної педагогіки, постановочної та репетиторської діяльності;

- здатністю редагувати (реконструювати) раніше складений хореографічний текст;

- професійно працювати з виконавцями, коригувати їх помилки, мати чіткі художні критерії підбору виконавців, виховувати потребу постійного самовдосконалення у артиста;

- ефективно працювати з хореографічним твором.

хореографічні-твори

-- Володіти:

- високою мотивацією до виконання професійної діяльності;

- здатністю до самоорганізації та самоосвіти;

- здатністю використовувати методи хореографічної імпровізації;

- понятійним апаратом і термінологією хореографії.

Таким чином, якщо Вам потрібно в найкоротші строки виконати магістерську роботу або статтю з курсу «Мистецтво балетмейстера», а Ви занурені в навчання і часу немає, звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!