Роздрукувати сторінку

Основи виховної роботи в школі, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Основи виховної роботи в школі призначений для ознайомлення бакалаврів з основами професійних знань про особливості виховної діяльності вчителя школи, формування у них вміння здійснювати і оцінювати ефективність навчально-виховного процесу в умовах сучасних освітніх установ.

Побудова курсу направлена на формування у студентів цілісного уявлення про особливості організації виховного процесу в школі, розвитку здатності вирішувати основні групи виховних завдань, що характеризують компетентність сучасного педагога-вихователя.

дисцилна-Основи-виховної-роботи-в-школі

Зміст розділів дисципліни логічно взаємопов'язаний з розділами модуля «Методика навчання і виховання», а також з іншими частинами ООП: модулями «Педагогіка», «Психологія».

Приступаючи до освоєння дисципліни Основи виховної роботи в школі студент повинен знати загальні основи педагогіки, психології, анатомії і фізіології людини, безпеки життєдіяльності, мати уявлення про педагогічне проектування і вміти вирішувати професійні завдання.

Освоєння даної дисципліни необхідне для вивчення інших дисциплін.

Мета освоєння курсу Основи виховної роботи в школі:

- підготовка бакалаврів до виховної діяльності;

- з'єднання теоретичних знань з педагогіки і психології з їх практичним застосуванням;

- придбання вміння докладати теоретичні знання до діяльності з рішення виховних завдань в реальному педагогічному процесі.

Завдання дисципліни Основи виховної роботи в школі:

1) сприяти розвитку проектувальних, комунікативних, організаційних педагогічних умінь, практичної реалізації теоретичних знань;

2) створювати умови для оволодіння учнями сучасними методами виховання молодших школярів;

3) розвивати навики рішення професійних завдань, пов'язаних з плануванням і побудовою процесу виховання молодших школярів та встановленням взаємодії з їх батьками;

4) формувати вміння організовувати та проводити позаурочні та позакласні виховні заходи різної спрямованості.

По закінченню курсу фахівець в даній сфері має вміти:

• орієнтуватися в різноманітних підходах до проблеми виховання;

• ставити цілі і завдання виховання, підбирати зміст, форми і методи виховання;

• проектувати, реалізовувати, оцінювати і коригувати виховний процес;

• будувати взаємини з індивідом в групі;

• аналізувати виховну роботу класного керівника (вихователя);

• застосовувати теоретичні знання на практиці.

Пропонований курс включає в себе матеріал, необхідний для формування професійної компетенції бакалаврів в найбільш поширених ситуаціях професійної діяльності.

Основи-виховної-роботи-в-школі

Таким чином, дисципліна Основи виховної роботи в школі забезпечує цілеспрямовану інтеграцію в програму професійного розвитку бакалаврів. В рамках дисципліни система навчальних занять знайомить бакалаврів з основними поняттями курсу, сутністю та історією виникнення основоположних педагогічних теорій у вітчизняній і зарубіжній педагогіці, сучасними тенденціями виховання, сприяє знайомству з професійною термінологією, а тим самим розвиває пізнавальний інтерес до предмету.

Іноді виникають ситуації, коли не встигаєш або не можеш з інших причин виконати університетське завдання з вище згаданого курсу. Тоді ви можете замовити дипломну роботу чи аналіз статей з курсу Основи виховної роботи в школі на сайті інформцентру КУРСОВІКС. Ми з радістю вам допоможемо, ви будете задоволені якістю роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!