Роздрукувати сторінку

Історія чеської літератури, як начальна дисципліна

« Назад

Курс «Історія чеської літератури» розрахований на студентів слов'янського відділення філологічного факультету і адресований тим, хто вивчає чеську мову і літературу.

Мета пропонованого курсу Історія чеської літератури – духовне збагачення студентів кращими досягненнями чеського красної писемності, підвищення культурної, філологічної, літературознавчої та методологічної компетенції студентів.

Історія-чеської-літератури

Завдання курсу Історія чеської літератури:

- розвинути літературознавчий досвід студентів, їх практичні вміння та навички багатоаспектного аналізу літературних творів;

- представити вершинні твори чеської літератури з урахуванням їх ідейної, художньої, естетичної цінності, різноманітності тематики, жанрових форм, образно-образотворчих засобів, стилістичних особливостей;

У відповідності з метою і завданнями курсу визначаються конкретні теми, автори і твори для їх безпосереднього вивчення. Разом з тим курс орієнтований на ґрунтовне осмислення теоретико-літературознавчих питань, пов'язаних не тільки з письмовою літературою, а й з фольклором, культурою.

Курс історії чеської літератури побудований на історико-літературній основі і відображає основні епохи в розвитку національного мистецтва слова.

Відповідно до тенденцій сучасного літературознавства представлена періодизація літературного процесу в Чехії.

Історія-чеської-літератури2

Актуальні проблеми чеської літератури розглядаються на національно-класичному матеріалі в історико-типологічному, порівняльно-історичному аспектах, а окреслені теми і проблеми висловлюють стан і розвиток певних жанрів, співвідношення творчого методу і поетики, авторської позиції, закономірностей і особливостей літературного процесу в плані традицій і новаторства.

Підбір авторів і творів відображає головні тенденції в чеській літературі від Середньовіччя до наших днів, дозволяє розглянути аспекти художньо-естетичної, стильової неповторності багатьох творів.

Зміст курсу передбачає синхронний і діахронний спосіб презентації літературного матеріалу, який передбачає зіставлення близьких або контрастних по змісту і формі літературних явищ, посилення ролі самостійного узагальнення і засвоєння студентами головних особливостей художнього твору, вивчення різних інтерпретацій в критичній літературі.

Весь історико-літературний матеріал курсу систематизований по періодах, тематичних блоках, що дозволяє виявити більш точно ідейна-художню особливість кожного етапу в розвитку літератури і рельєфно представити її загальні закономірності в їх співвіднесеності з творчістю окремих письменників.

Спосіб подачі навчального матеріалу передбачає характеристику літературних тенденцій і творів в широкому культурному, історичному та літературному контексті. Позначаються вектори можливого порівняльного аналізу з українською, білоруською, російською та іншими слов’янськими мовами і європейськими літературами.

В результаті проходження курсу «Історія чеської літератури» студенти повинні знати:

- основні періоди розвитку чеської літератури;

- національну специфіку чеської літератури;

- головні напрямки і літературні течії в історії чеської літератури;

- кращих представників чеської літератури;

- творчу індивідуальність найвідоміших чеських авторів.

Студенти повинні вміти:

- аналізувати художній твір;

- знаходити близькі або контрастні за змістом і формою літературні явища;

- розпізнавати особливості художніх напрямків і стилів;

- визначати художній метод;

- порівнювати літературні явища і художні твори з урахуванням їх ідейної, естетичної цінності, розмаїття тематики, жанрових форм, образно-образотворчих засобів і стилістичних особливостей.

чеська-література

Ґрунтовний список основної та додаткової літератури з курсу Історія чеської літератури дає можливість студентам самостійно вивчати певні теми, різні інтерпретації творів в літературній критиці, привертає до постійної методологічної рефлексії і творчого підходу в розгляді того чи іншого питання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!