Роздрукувати сторінку

Етимологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Етимологія - вивчає морфологію, історію, походження слів та виразів, як їх форма і зміст змінилися з плином часу. У більш вузькому сенсі, зустрічається поняття етимологія слова, що означає походження конкретного слова.

Слово етимологія походить від грецького слова ἐτυμολογία, etymologia, що в свою чергу склалося від ἔτυμον, етимон, що означає "справжній зміст", і logia – "дослідження". У лінгвістиці термін етимон використовується для позначення слова або морфеми, з якого виникло більш пізнє слово.

етимологічні-дослідження

Етимологи знаходять зв'язок форми слова з його значенням, яке було втрачене з часом носіями мови.

Предмет – зміст етимології, методи, принципи та процес вивчення походження слів, формування словникового запасу мови, реконструкція слів давнини.

Мета – ознайомити студентів з основним змістом та засадами етимології як науки, розвивати навички аналізу походження слів, виховувати мовознавчу компетенцію.

Завдання дисципліни Етимологія:

- з’ясувати становлення етимології як науки, її зміст, суть та місце серед інших наук;

- визначити предмет та основні завдання етимології, як науки;

- ознайомитися з найвідомішими українськими та зарубіжними представниками цієї галузі;

- визначити методи та принципи етимологічних досліджень;

- ознайомитися з основними типами механізмів походження слів;

- ознайомитися з поняттями семантичні зміни та семантична реконструкція в етимології;

- ознайомитися з поняттями фонетичні зміни та фонетична реконструкція в етимології;

- з’ясувати загальні основи появи та побудови слів;

- ознайомитися з морфологічними перетвореннями слова;

- визначити поняття народної етимологія як ремотивації на певному хронологічному рівні;

- навчити студентів знаходити та роз’яснювати початкові форми та значення слів, здійснювати етимологічний аналіз слів;

- ознайомити їх з основними джерелами опорних матеріалів для етимологічного дослідження;

- з’ясувати причини та суть явища деетимологізація слів.

етимологія-слова

Пошуки значення знайомих або давніх слів набагато старші за сучасне розуміння лінгвістичної еволюції і взаємин мов, що почалися не раніше 18 століття. Вони беруть свій початок ще з античності.

Принципи етимології:

- фонетичний;

- семантичний;

- словотворчий;

- генетичний;

- речовий;

- просторовий.

Етимологія тісно пов’язана з такими науками як Етнографія, Етногенез, Історія, Філологія, Лінгвістика та ін.

Етимологія

Таким чином, Етимологія є важливою мовознавчою дисципліною, опанування якої дає розуміння сутності походження слів та навички проведення етимологічного аналізу та швидкого пошуку необхідної інформації про слово у відповідних словниках і інших джерелах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!