Роздрукувати сторінку

Соціологія культури та дозвілля, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Соціологія культури та дозвілля» в структурі навчального плану визначається обставиною, що знання, отримані аспірантами в ході вивчення даної галузі повинні послужити міцною основою для вивчення інших дисциплін.

Цілями навчальної дисципліни «Соціологія культури та дозвілля» є отримання теоретичних знань про соціологічну науку, співвіднесених із загальними цілями з подальшим застосуванням навичок соціолога на практиці, у професійній сфері, а також для можливості вирішувати значущі соціальні завдання; формування культури мислення, здібностей до узагальнення, аналізу і сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; дослідницьких навичок соціологічного аналізу особливостей соціального життя, благополуччя, поведінки в соціальній сфері, різних національно-етнічних і статевовікових і соціально-класових груп.

соціологічне-дослідження

Завдання навчальної дисципліни «Соціологія культури та дозвілля»:

- засвоїти знання про культуру в ракурс соціології; концепції основних соціологічних парадигм і теорій у структурі соціології культури; соціологічний підхід до вивчення культури, її структурних утворень; засади комплексного застосування методичного апарату та технології соціологічного дослідження культури при аналізі власної професійної діяльності; основні поняття соціології культури; джерела соціальних проблем і можливі шляхи їх вирішення;

- навчити здійснювати системний соціологічний підхід до аналізу культури, інших соціальних явищ і процесів;

- виявляти масові закономірності;

- складати програму соціологічних досліджень, застосовувати конкретні соціологічні методи професійної діяльності дослідника соціокультурних змін;

- формувати уявлення про зміст та особливості дисципліни «Соціологія культури та дозвілля»;

- розвинути ті чи інші навички, необхідні у сфері соціології культури;

- поглибити уявлення про роботу з людьми в сфері соціології культури;

- оволодіти навичками формування програми соціологічного дослідження в предметному полі культури, організації збору та аналізу соціологічних даних;

- навчити навичкам взаємодії з різними групами і верствами населення, в трудових колективах, а також при виникненні проблемних і критичних ситуацій на різних рівнях управління соціальними процесами; комплексного використання теоретичних і методичних знань для соціологічного аналізу конкретних проблем і ситуацій професійної діяльності.

Соціологія-культури-та-дозвілля

Дисципліна «Соціологія культури та дозвілля» належить до обов'язкових дисциплін навчального плану підготовки аспірантів за напрямом підготовки «Соціологічні науки», профіль підготовки — Соціологія культури.

Дисципліна «Соціологія культури та дозвілля» знаходиться в логічному та змістовно-методичному взаємозв'язку з дисциплінами базової частини, такими як «Іноземна мова», «Історія і філософія науки» та обов'язковими дисциплінами «Соціальна психологія професійної діяльності викладача-дослідника», «Методи наукових досліджень», «Технологія підготовки тексту наукової роботи», «Технологія роботи з великими даними».

Дисципліна призначена для аспірантів, які мають базові знання та вміння, з історії та філософії науки, англійської мови, необхідні для опанування даної дисципліни.

Зокрема, пред'являються наступні вимоги до «вхідних» даних:

- знати теорію, методологію, методи і методики соціологічного дослідження та аналізу даних, правила організації та проведення маркетингового соціологічного дослідження, а також правила подання основних наукових результатів; особливості проведення емпіричних досліджень проблем культури.

- вміти використовувати сучасні методи збирання та аналізу соціологічної інформації; структурувати проблемне поле соціологічних досліджень культури, вибирати та обґрунтовувати оптимальний варіант напрямів досліджень проблем культури.

- володіти навичками організації та проведення соціологічного дослідження, представлення та захисту отриманих результатів.

формування-культури-мислення

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Іонін Л.Г., Маркова А.Н., Моль А., Шендрик А.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи реферат з курсу «Соціологія культури та дозвілля» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!