Роздрукувати сторінку

Педагогічна психологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Педагогічна психологія або психологія освіти - розділ психології, що досліджує методи навчання і виховання, які збільшують ефективність здійснення освітніх завдань.

Метою курсу є створення загальних теоретичних основ світогляду у майбутніх фахівців, освоєння аналітичного підходу до сучасних концепцій навчання, формування особистості, розуміння і вміння конструювати практичні навчально-виховні ситуації.

навчання-і-виховання

В результаті вивчення даного курсу фахівець повинен:

-- Мати уявлення:

- Про освіту як особливу сферу життєдіяльності людини;

- Про основні тенденції сучасної освіти;

- Про концептуальні підходи до вирішення проблем взаємозв'язку навчання і розвитку;

- Про основні напрями навчання в сучасній освіті;

- Про основні теорії виховання (біогенної, соціогенної, природних передумов, гуманістичної);

- Про методи наукового пізнання в педагогічній психології;

- Про психологічні особливості педагогічної діяльності.

-- Знати:

- Сучасні теорії навчання і виховання відкриваються ними можливості керування розвитком особистості;

- Зміст та теоретичні положення основних монографій педагогічної психології;

- Види навчання та типи психічного розвитку;

- Структуру та шляхи формування навчальної діяльності;

- Психологічні особливості організації навчальної діяльності на різних вікових етапах;

- Концепцію формування розумових дій П.Я. Гальперіна.

педагогічна-діяльність

-- Вміти:

- Використовувати психодіагностичні засоби для визначення рівня сформованості компонентів навчальної діяльності, рівня вихованості;

- Визначати динаміку розвитку пізнавальних процесів, особистісних властивостей і якостей;

- Грамотно проводити психологічний аналіз уроку, позакласного виховного заходу;

- Аналізувати педагогічні ситуації, здійснювати їх пошук і дозвіл.

-- Володіти:

- Основними категоріями педагогічної психології;

- Культурою мислення, мовлення, спілкування;

- Навичками рефлексії;

- Навичками самоконтролю та самооцінки;

- Місце дисципліни у професійній підготовці студентів.

Методологічне введення в курс розкриває зміст наукових принципів, розуміння центральної проблеми педагогічної психології – проблеми взаємозв'язку навчання і розвитку. Поряд з принципами діяльнісного підходу приділено увагу іншим принципам, визначальним трактування діалектики взаємозв'язку навчання і розвитку в сучасному психологічному пізнанні.

Предмет «Педагогічна психологія» дає можливість більш глибоко зрозуміти такі методологічні проблеми, як розвиток і навчання, їх взаємозв'язок і взаємообумовленість. Студенти переконуються, що будувати педагогічну діяльність на основі впровадження наукових психологічних знань. Крім того, знайомство з різними психологічними концепціями навчання та виховання ставить студента в ситуацію не тільки вибору своїх дій, але і необхідності їх обґрунтування та аналізу.

Вивчення курсу «Педагогічна психологія» допомагає студентам побачити як поступово розширюється область досліджень педагогічної психології, як накопичуються, поглиблюються наукові знання про процеси навчання, виховання, педагогічної діяльності.

Вивчення курсу «Педагогічна психологія» певною мірою забезпечує готовність випускника до реалізації психологічних знань у конкретній педагогічній практиці. Таким чином, дисципліна закріплює базові знання з психології, орієнтує на застосування професійних знань у педагогічній практиці, формує основні психологічні вміння.

Педагогічна-психологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Мухаметзянова Ф.Г., Боговарова В.А., Леонова Н.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і потрібно купити курсову роботу чи доповідь з курсу «Педагогічна психологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!