Роздрукувати сторінку

Дипломатичний протокол і етикет, як навчальна дисципліна

« Назад

Важливим і гострим політичним інструментом міжнародної дипломатії виступає дипломатичний протокол і етикет.

Навчальний курс Дипломатичний протокол і етикет своїм предметом має зведення писаних правил, а також деяких загальновизнаних і національних традицій, пов'язаних з організацією та проведенням різних міжнародних заходів, а також з веденням дипломатичного листування. Подібні правила і звичаї мають місце при будь-яких міжнародних контактах.

Дипломатичний протокол-і-етикет

Багато в чому дотримання або недотримання норм дипломатичного етикету і протоколу характеризує відносини між державами, тому необхідно підкреслити важливість даної дисципліни для майбутньої практичної діяльності студентів.

Метою курсу є вивчення основних протокольних заходів і процедур, які використовуються в сучасній дипломатичній практиці, особливості дипломатичних контактів і ведення дипломатичної переписки.

Основні завдання курсу:

- розкриття сутності понять дипломатичний протокол і етикет;

- познайомити студентів з протокольними особливостями організації і проведення офіційних і неофіційних візитів;

- вивчення і освоєння міжнародно-правових, організаційних, морально-етичних принципів, норм і правил, що діють в практиці міжнародного співробітництва;

- розгляд витоків і розвитку протоколу та етикету, відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм і правил офіційного і ділового спілкування;

- вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації і функціонування протокольних служб, особливостей службової і протокольної ієрархії;

- освоєння універсальних організаційно-протокольних положень роботи з іноземними партнерами, основні норми і правила сучасного етикету;

- формування у студентів певної системи компетенцій, які базуються на характеристиках майбутньої професійної діяльності: область, об'єкти, види і завдання цієї діяльності.

У результаті освоєння курсу студенти повинні знати:

- дипломатичний протокол і етикет на міжнародному рівні спілкування;

- історію становлення дипломатичного протоколу;

- протокольні питання прийому іноземної делегації;

- основи дипломатичного прийому;

- основи етикету: правила і норми.

Дипломатичний протокол і етикет являє собою самостійну дисципліну. Разом з тим в теоретичних аспектах дипломатичний протокол і етикет тісно пов'язаний з такими дисциплінами, як історія міжнародних відносин, міжнародне право, міжнародне приватне право, регіональні аспекти сучасних міжнародних відносин, а в практичних з такими дисциплінами, як дипломатична і консульська служба, процес прийняття зовнішньополітичних рішень, логіка, риторика, дипломатичне право.

етикет

Отже, курс Дипломатичний протокол і етикет передбачає вивчення всієї сукупності норм і правил дипломатичного етикету і протоколу для подальшого застосування їх студентами на практиці, а також отримання ними практичних навичок, пов'язаних з проведенням різних заходів, що вимагають знання даного предмета. Пріоритетною метою є підготовка майбутніх фахівців, які будуть здійснювати представницьку діяльність.

Таким чином, курс призначений не тільки для теоретичного, а й практичного ознайомлення і покликаний ознайомити майбутніх фахівців з тонкощами їх професії і прищепити їм навички роботи з профільної спеціальності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!