Роздрукувати сторінку

Теорія та практика перекладу турецької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Теорія та практика перекладу турецької мови» входить в базову частину освітньої програми бакалаврату за напрямом «Сходознавство і африканістика».

Дисципліна реалізується на факультеті сходознавства кафедрою іранської і тюркської філології.

переклад турецької мови

Цілі опанування дисципліни: ознайомлення студентів з основними положеннями сучасного перекладознавства, створення у них теоретичної і практичної бази для формування умінь і навичок перекладу, необхідних у їхній майбутній діяльності.

По завершенню навчання студенти можуть також виконувати функції референта, експерта, консультанта в даній області, при роботі в державних і муніципальних органах, громадських та недержавних організаціях, наукових і освітніх установах, а також засобах масової інформації, а також для роботи з текстами (джерелами) і забезпечення міжкультурної комунікації.

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- здатність використовувати в пізнавальній і професійній діяльності базові і професійно профільовані знання основ філології, історії, економіки, соціології та культурології;

- володіння культурою мислення, знанням його загальних законів, здатністю до письмової й усної мови правильно (логічно) оформити його результати рідною, західною і східною мовами;

- здатність розуміти, викладати і критично аналізувати інформацію про Схід, вільно спілкуватися на основній східній мові усно та письмово перекладати з східної мови і на східну мову тексти культурного, наукового, політично-економічного і релігійно-філософського характеру;

- володіти однією з мов народів Азії і Африки (крім освоєння різних аспектів сучасної мови передбачається достатнє знайомство з класичним (давнім) варіантом цієї мови, що необхідно для розуміння неадаптованих текстів, історії та мови відповідної культурної традиції).

Теорія-та-практика-перекладу-турецької-мови

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- практичні і теоретичні основи перекладу;

- закономірності процесу перекладу;

2. повинен вміти:

- правильно виділяти перекладацькі відповідники в текстах певного жанру та стилю;

- використовувати отримані знання на практиці в декількох споріднених видах перекладу (письмовому, зорово-усному, послідовному);

3. повинен володіти:

- знаннями про основні проблеми і труднощі перекладу з турецької мови на українську і з української мови на турецьку;

4. повинен демонструвати здатність та готовність:

- правильно виділяти перекладацькі відповідники в текстах певного жанру та стилю;

- використовувати отримані знання на практиці в декількох споріднених видах перекладу (письмовому, зорово-усному, послідовному).

Дисципліна «Теорія і практика перекладу турецької мови» є базою для таких дисциплін і спецкурсів, як: «Практикум по східній мові», «Основний курс східної мови (турецької)», «Історія літератури досліджуваної країни».

Базою для дисципліни «Теорія і практика перекладу турецької мови» є такі дисципліни, як: «Основна східна мова (турецька)», «Історія літератури досліджуваної країни», «Історія Туреччини».

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кайда Л.Г., Купина Н.А., Панькін В.М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Теорія та практика перекладу турецької мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!