Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Історія української журналістики та видавничої справи

Історія української журналістики та видавничої справи, як начальна дисципліна

« Назад

Вивчення дисципліни Історія української журналістики та видавничої справи дає можливість студентам познайомитися з історією виникнення книгодрукування, з періодичними виданнями, які видавалися на території України на протязі століть, розкрити роль газет і журналів у формуванні громадської думки та національної свідомості.

Мета викладання дисципліни - набуття студентами знань про основні етапи розвитку української журналістики та видавничої справи, процеси створення системи ЗМІ України.

журналістика

Вивчення курсу Історія української журналістики та видавничої справи вимагає рішення наступних завдань:

- ознайомити студентів з процесом виникнення видавництв та їх розвитком, допомогти оволодіти методологічними засадами вивчення видавничої справи;

- дати системні знання про умови виникнення перших українських періодичних видань;

- познайомити з основними етапами розвитку і становлення журналістики;

- вивчити систему українських періодичних видань XIX – початку ХХ століття;

- розкрити закономірності функціонування української журналістики за радянських часів;

- сформувати загальне уявлення про основні тенденції розвитку сучасного друку;

- виявити взаємозв'язки розвитку журналістики і видавничої справи як явища з певними культурними, політичними, економічними та іншими тенденціями;

- проаналізувати основні національні особливості друку, його структуру, типологію;

- ознайомити студентів з динамікою розвитку журнально-газетних форм;

- представити творчість кращих публіцистів.

журналістика-та-видавнича-справа

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- умови виникнення перших українських періодичних видань;

- основні етапи становлення та розвитку української журналістики;

- систему українських періодичних видань XIX - початку XX століття;

- історію розвитку української радянської журналістики;

- творчу спадщину кращих українських публіцистів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- аналізувати основні тенденції розвитку української журналістики;

- характеризувати тенденції розвитку сучасного українського друку;

- визначати взаємозв'язки розвитку журналістики та видавничої справи з іншими соціальними явищами;

- виявляти національні особливості друку, його структуру, типологію;

- простежувати динаміку розвитку журнально-газетних форм.

Курс складається з лекцій, практичних і семінарських занять, які завершається письмовою роботою по одному з розділів дисципліни. Тестування, лабораторні та курсові роботи допоможуть студентам успішно підготуватися до заліків та іспитів.

Дисципліна Історія української журналістики та видавничої справи тісно пов’язана з такими дисциплінами як: Історія, Журналістика та видавнича справа, Історія зарубіжної журналістики, Книгознавство, Історія періодичних видань, Вступ до основ журналістики та ін.

Історія-української-журналістики-та-видавничої-справи

Отже, курс Історія української журналістики та видавничої справи дає широкі уявлення про історичний процес появи друку, виникнення періодичних видань, формування журналістики та видавничої справи як професійної діяльності та науки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!