Роздрукувати сторінку

Літературознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Літературознавство займає в системі навчання філолога особливе місце.

Літературознавство – це філологічна дисципліна, яка вивчає сутність, походження і розвиток художньої словесності як виду мистецтва, розглядає місце літературознавства в системі гуманітарного знання, його взаємодію з іншими науковими дисциплінами, історичну змінність літературознавчої термінології і неоднозначне тлумачення термінів в різних наукових школах.

Це базова дисципліна, головною метою якої є формування основного понятійного апарату літературознавця і розвиток розуміння специфіки науки про літературу, а також формування у студентів професійних компетенцій, необхідних для подальшого освоєння предметів гуманітарного циклу, і в створення певних орієнтирів, якими студенти надалі зможуть користуватися, визначаючи напрям своєї спеціалізації.

дисципліна-Літературознавство

Завдання курсу Літературознавство:

- знайомство з наукою про літературу, специфікою її предмета - красного письменства, структурою літературознавства, системою літературознавчих понять, термінологією;

- знайомство з науковими підходами до художнього твору і літературного процесу;

- оволодіння принципами аналізу твору в його художній цілісності для наукової, педагогічної, редакторської та критичної діяльності фахівця-філолога.

Майбутньому словесникові необхідно оволодіти основними принципами аналізу літературного твору.

Курс включає в себе основні розділи теоретичного літературознавства: філософію літератури, теоретичну поетику, теорію літературного процесу.

Наука про літературу рясніє спірними і дискусійними моментами. Майбутньому літературознавцю важливо отримати уявлення про різні наукові концепції. Тому курс орієнтується на різні підходи до літератури і різні трактування її основних понять.

курс-Літературознавство

Склад літературознавства. Основні дисципліни: історія національних літератур, (історія світової літератури), літературно-художня критика, теорія літератури. Допоміжні дисципліни: історіографія, палеографія, текстологія, бібліографія.

В результаті освоєння дисципліни Літературознавство студент повинен досягти наступних результатів:

-- Знати:

- основні поняття і терміни, що становлять понятійний апарат сучасного літературознавства;

- назви і зміст основних методів літературознавчого аналізу;

- найбільш актуальні проблеми вивчення основних літературознавчих дисциплін.

-- Вміти:

- характеризувати цілі та завдання основних і допоміжних літературознавчих дисциплін;

- вказати на основні проблеми їх вивчення, перерахувати основних дослідників – літературознавців;

- характеризувати сучасний стан літературознавчої науки.

-- Володіти:

- навичками літературознавчого аналізу;

- навичками складання бібліографічних списків і історіографічних оглядів.

Літературознавство

Отже, найбільша увага курсу Літературознавство приділяється специфіці самого предмета літературознавства, характеристиці природи художньої літератури, а також теоретичної поетики, що знайомить студента з універсальними аспектами і компонентами літературних творів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!