Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Практика усного і писемного мовлення російської мови

Практика усного і писемного мовлення російської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна Практика усного і писемного мовлення російської мови є складовою частиною підготовки з російської мови кваліфікованих фахівців в області лінгвістичного забезпечення міжкультурної економічної комунікації.

Навчальна дисципліна Практика усного і писемного мовлення російської мови призначена майбутнім фахівцям в області комунікативних технологій, перекладачам-референтам, професійні вимоги до яких припускають високий рівень практичної грамотності, вміння володіти словом.

курс-Практика-усного-і-писемного-мовлення-російської-мови

Практика усного і писемного мовлення російської мови - навчальна дисципліна, яка є невід'ємним структурним компонентом вивчення іноземної мови, поряд з практичною граматикою і практичною фонетикою.

Курс Практика усного і писемного мовлення російської мови безпосередньо впливає на процес формування мовної компетенції студентів і орієнтована на формування у студентів навичок і умінь як письмовій, так і усній розмовній мові, в тому числі і на професійному рівні. Результати освоєння даної навчальної дисципліни так чи інакше позначаються на багатьох інших практичних курсах, що входять в програму навчання фахівців з комунікативних технологій в бізнесі (реклами, зв'язки з громадськістю, міжкультурна комунікація), перекладачів-референтів, які повинні грамотно оформити переведення як рідною, так і іноземною мовами.

Надалі набуті навички впливають на успішність проходження виробничої практики та написання курсових і дипломних робіт. Усе це робить заняття з даної дисципліни виключно важливими для студентів.

Навчальна дисципліна Практика усного і писемного мовлення російської мови спрямована на розвиток у студентів як теоретичних, так і практичних знань, сприяє розвитку комунікативної компетенції в цілому і окремих її компонентів. Методологічною базою навчальної програми Практики усного і писемного мовлення російської мови є свідомо-комунікативний підхід до навчання іноземним мовам.

Відповідно до цього метою вивчення дисципліни є розвиток у студентів загальної, лінгвістичної, прагматичної і міжкультурної компетенцій, які у взаємодії з іншими досліджуваними дисциплінами сприяють формуванню професійних навичок студентів.

Практика-усного-і-писемного-мовлення-російської-мови

Загальна компетенція передбачає інтелектуальне, емоційний і духовний розвиток особистості студентів, формування і розвиток психологічних особистісних особливостей, що дозволяють студентам самостійно здійснювати пізнавальну і комунікативну діяльність.

Лінгвістична компетенція передбачає знання фонологічних, лексичних та граматичних закономірностей мови, що вивчається як системи, знання всіх компонентів літературної норми мови, що вивчається (орфоепічного, орфографічного, лексичного, граматичного і стилістичного), знання мовних характеристик різних видів дискурсу і володіння такими композиційно-мовними формами висловлювання, як розповідь, опис, міркування, діалог і монолог.

Зміст прагматичної компетенції становить вміння адаптувати мовні одиниці до умов ситуації і типу адресата, знання функціонально-стильових різновидів тексту, а також володіння мовною, естетичною та культурологічною інтерпретацією тексту різних жанрів.

Міжкультурна компетенція передбачає знання історії, культури та традицій країн мови, що вивчається, а також системного співвідношення рідної і іншомовної культур (відмінності в картині світу, культурних конотацій мовних одиниць, формулах мовного спілкування; особливості комунікативної поведінки в різних ситуаціях спілкування).

Отже, даний курс націлений на формування навичок використання функціональних можливостей російської мови в реальній комунікації і письмовому обміні інформацією.

На сайті ІЦ «Курсовікс» ви можете замовити курсову роботу чи презентацію з курсу Практика усного і писемного мовлення російської мови, або будь-яку іншу письмову роботу. Ваше замовлення буде виконана згідно термінів та всіх методичних рекомендацій і побажань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!