Роздрукувати сторінку

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв, як навчальна дисципліна

« Назад

У відповідності з Державним освітнім стандартом за даним напрямком та навчальним планом мета викладання курсу «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» полягає в первісному ознайомленні студентів з пакувальним виробництвом, як сполучною ланкою між сферами виробництва і споживання.

Зміст дисципліни визначається вимогами до обов'язкового мінімуму змісту: Основні поняття про упаковку та пакувальної галузі. Види упаковки і тари. Основні матеріали для виготовлення упаковки. Завдання та функції упаковки. Роль дизайну в упаковці. Упаковка як засіб маркетингу. Екологічні проблеми пакувальної галузі. Операції при пакуванні продукції.

виготовлення-упаковки

Дисципліна «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» готує до вирішення завдань професійної діяльності:

-- у сфері виробничо-технологічної діяльності:

- застосування технологічних процесів обробки поліграфічних і пакувальних матеріалів, напівфабрикатів, а також виробів з них;

-- у сфері організаційно-управлінської діяльності:

- підготовка вихідних даних для планування, вибору та обґрунтування організаційно-управлінських рішень на дільницях, в цехах, на підприємствах та організаціях поліграфічної та пакувальної індустрії та суміжних галузей, що використовують друковані технології;

-- в області проектної діяльності:

- підготовка вихідних даних і участь у проектуванні виробів і розробці технологічних процесів, технологічних ліній і комплексів для випуску друкованої та пакувальної продукції, надання послуг у суміжних галузях;

-- у галузі науково-дослідної діяльності:

- аналіз науково-технічної інформації, результатів вітчизняних і зарубіжних досліджень стосовно до сфери своєї професійної діяльності та їх застосування в практичній роботі;

- участь у створенні нових матеріалів, технологій, програмних засобів, інформаційно-керуючих систем для пакувальної індустрії.

Дисципліна «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» відноситься до професійного циклу дисциплін. Областями професійної діяльності бакалаврів, на які орієнтує дисципліна, є виробничо-технологічна, організаційно-управлінська, проектна, науково-дослідницька.

Матеріали-видавничо-поліграфічних-виробництв

Цілями освоєння дисципліни «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» є:

- ознайомлення студентів з концептуальними засадами побудови поліграфічного і пакувального виробництв;

- освоєння професійної термінології в області зазначених виробництв.

Завданнями освоєння дисципліни «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» є:

- формування уявлень про принципи функціонування підприємств поліграфічного і пакувального виробництв, про виробничі процеси зазначених виробництв та їх реалізації, про історію розвитку виробництв, про характеристику і конструкцію поліграфічної та пакувальної продукції, основні технологічні процеси (додрукарських, друкарських, післядрукарських, пакувальних) і застосовуване обладнання;

- освоєння професійної термінології в області поліграфічного і пакувального виробництв.

До початку вивчення дисципліни «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв» студент повинен:

- знати: загальні положення фізики, хімії, математики.

- вміти: виконувати математичні, фізичні розрахунки.

- мати навички: роботи з літературою, користування комп'ютерною технікою.

- мати уявлення: про матеріали, що використовуються при виготовленні упаковки.

Після закінчення вивчення дисципліни студент повинен:

- Знати:

-- про основні функції упаковки;

-- про асортимент пакувальних матеріалів і про основні вимоги до упаковки і матеріалів.

- Вміти: проводити розрахунки на міцність жорсткості картонної тари; проводити розрахунки по визначенню раціональних розмірів сторін картонних ящиків (коробок).

- Мати навички: розкрою листа матеріалу, що переробляється.

- Мати уявлення: про проблеми науково-технічного розвитку пакувального виробництва; основні технологічні процеси пакувального виробництва; про проблеми розвитку техніки пакувального виробництва; про основні типи обладнання і оснастки; про взаємний вплив упаковки та об'єктів упаковування, а також можливі зміни їх властивостей у процесі експлуатації; про проектування та дизайн упаковки; про проблеми охорони навколишнього середовища.

По закінченні вивчення дисципліни студент повинен володіти наступними компетенціями:

- здатністю до самоорганізації та самоосвіти;

- здатність збирати, обробляти та інтерпретувати дані, необхідні для формування власної думки в галузі професійної діяльності;

- готовністю набувати нові знання, з використанням сучасних наукових, освітніх і інформаційних джерел та технологій.

пакувальне-виробництво

Ключові положення дисципліни розглядали такі вчені: Полянський Н.Н., Стефанов С.І., Маркіна І.В. та ін.

Таким чином, якщо надходить час сесії, а Ви зайняті і зовсім не маєте часу самостійно цим займатися, звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS», де допоможуть Вам виконати дипломну роботу чи статтю з курсу «Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!