Роздрукувати сторінку

Історія західноєвропейської музичної культури, як начальна дисципліна

« Назад

Мета викладання дисципліни Історія західноєвропейської музичної культури - вивчення історичних закономірностей західноєвропейської музичної культури в контексті національних, регіональних, стилістичних особливостей, вивчення яскравих і різноманітних проявів західноєвропейської музичної культури в кожну конкретно-історичну епоху від античності до наших днів, придбання знань про різні музичні жанри і форми, стильові тенденції і окремі творчі явища.

Вивчення даної дисципліни спирається на знання музично-теоретичних, музично історичних і музично-виконавських дисциплін.

західноєвропейська-музична-культура

Завдання курсу Історія західноєвропейської музичної культури полягають у формуванні в студентів:

- знань про періодизацію історії західноєвропейської музичної культури;

- уявлень про співвідношення історії музики з загальними закономірностями розвитку світової художньої культури;

- розуміння ролі народної творчості у становленні вітчизняної і зарубіжної музики;

- навичок роботи з навчальною літературою.

Завдання курсу також включають в себе:

- вивчення творчих біографій і композиторської спадщини найбільших представників західноєвропейського музичного мистецтва;

- оволодіння прийомами аналізу музичного твору в контексті стилю епохи і індивідуального композиторського стилю.

західноєвропейське-музичне-мистецтво

У результаті вивчення курсу Історія західноєвропейської музичної культури студент повинен:

-- Мати уявлення:

- про історичне значення творів західноєвропейської музичної культури, спадкоємність художніх традицій, сюжетів і образів різних історичних епох.

-- Знати і вміти:

- вміти аналізувати музичний твір, знаходити в ньому риси епохи, стилю і авторської своєрідності;

- бачити спадкоємність художніх традицій, сюжетів і образів різних історичних епох;

- бачити загальні риси і особливості художніх традицій різних народів, епох і напрямків;

- вміти вживати у мовленні (письмовому та усному) основні терміни, що застосовуються для характеристики західноєвропейської музичної культури.

-- Набути навички:

- мистецтвознавчого аналізу на проблемно-тематичному і структурно композиційному рівнях;

- ведення дискусії з проблем курсу на семінарських заняттях;

- роботи з дослідницькою та довідковою літературою до курсу.

Особливо важливі для курсу Історія західноєвропейської музичної культури міжпредметні зв'язки з такими дисциплінами гуманітарного, соціального та економічного циклу, як «Історія» і «Філософія». Подання про історію музики в цьому загальному культурно-історичному контексті дає необхідну глибину і об'ємність.

Історія-західноєвропейської-музичної-культури

Велике значення Історія західноєвропейської музичної культури і для інших дисциплін циклу історії і теорії музичного мистецтва: «Гармонії», «Поліфонії», «Музичної форми», «Музики другої половини ХХ - початку ХХІ століть», «Історії виконавського мистецтва», «Історії мистецтва (образотворчого, театрального, кіно, архітектури)» і т. п.

Отже, в результаті освоєння дисципліни студент зможе отримати не лише необхідні знання про музично-історичні стилі і напрямки, про особливості творчості кожного композитора-класика, а й збагатити свою духовну культуру, розширити світогляд.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!