Роздрукувати сторінку

Телевиробництво, як навчальна дисципліна

« Назад

Телевиробництво є самостійною сферою в галузі інформаційної тележурналістики. ТВ є основою для дослідження та вивчення самої тележурналістики.

Мета освоєння навчальної дисципліни «Телевиробництво» – донесення нових знань до студентів з історії становлення телебачення та розвитку телевиробництва; засвоєння принципів і засад роботи на телевізійних каналах, що є результатами розвитку телевиробництва; вивчення методів підготовки продукту телевиробництва від замислу до ефірної реалізації; ознайомлення студентів з технологією виготовлення продукту ТВ різних інформаційних жанрів.

Телевиробництво

Предмет дисципліни «Телевиробництво» – це теоретичні основи та практичні навички та знання в галузі інформаційної тележурналістики.

Завдання учбового предмету «ТВ»:

- освоєння базових засад основ телевиробництва;

- формування у студентів, майбутніх тележурналістів, складної та багатоманітної системи вмінь та навичок, щодо організації роботи телевиробництва;

- навчання студентів основам створення програмного продукту, який є відмінний за ознаками жанру;

- формування навичок створення телевізійного матеріалу та програм телевиробництва в цілому.

Навчальний курс «Телевиробництво» належить до основної частини професійного циклу підготовки бакалавра та магістра з напряму Журналістика.

Оволодінню основами телевиробництва передує опанування загальнонауковими, теоретичними уміннями та знаннями журналістики.

тележурналістика

Загальнонауковим підґрунтям вивчення телевиробництва є дослідження таких питань як: способи та засоби поширення телевізійного сигналу, основні сучасні технології поширення телевізійного сигналу, що є основою телевиробництва; вивчення аудіовізуальної природи телебачення.

Студенти мусять вміти використовувати знання української мови, риторики, ораторського мистецтва. Адже в телевиробництві в результаті є важливим інформаційне мовлення. Тому знання телевізійного інформаційного мовлення, європейських стандартів інформаційного мовлення є другою важливою складовою телевиробництва після технологічних основ ТВ. Студенти повинні використовувати свої знання телевізійних жанрів, отримувати та обробляти інформацію.

Взаємозв'язок предмету «Телевиробництво» з курсом Тележурналістика дає студентам повне системне уявлення про тележурналістику та телевиробництво як базу для створення телевізійних програм, комплексного дослідження телевиробництва, що забезпечує відмінний теоретичний рівень і практичні знання та навички у майбутній діяльності. Крім того, дисципліна «ТВ» тісно пов’язана з таким навчальним курсом як «Журналістика», «Створення авторських телевізійних програм».

основи телевиробництва

Проблеми предмету «Телевиробництво» досліджували такі науковці: Єлісовенко Ю.П., Тернова А.І., Рогова Т.А.

Отже, телевиробництво – дисципліна, яка вивчає історію становлення телебачення та розвитку телевиробництва, методи підготовки продукту телевиробництва; ознайомлює студентів з технологією виготовлення телевізійного продукту різних інформаційних жанрів. Телевиробництво є самостійною сферою в галузі інформаційної тележурналістики та є основою для дослідження та вивчення самої тележурналістики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!