Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Політична історія країн Центральної та Східної Європи

Політична історія країн Центральної та Східної Європи, як навчальна дисципліна

« Назад

Політична історія країн Центральної та Східної Європи – це навчальний курс, який розглядає особливості, основні події і процеси в політичному розвитку країн Центральної та Східної Європи.

Мета освоєння курсу Політична історія країн Центральної та Східної Європи - формування у студентів фундаментальних наукових уявлень про основні події, персоналії, проблеми та тенденції політичного розвитку країн Центральної та Східної Європи.

курс-Політична-історія-країн-Центральної-та-Східної-Європи

Завдання курсу Політична історія країн Центральної та Східної Європи:

- пізнання історичного досвіду взаємовідносин держави, суспільства і людини в зазначених країнах;

- вивчення політичних подій в їх цілісності, в причинному зв'язку і результатах;

- ознайомлення студентів з основними концепціями сучасної історичної науки і її методами вивчення політичних процесів минулого;

- розвиток у студентів умінь аналізувати спеціальну історичну та історико-політичну літературу;

- формування умінь складати письмові огляди (реферати);

- навчити вести наукову дискусію і публічно представляти результати дослідження.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні процеси та події політичної історії країн Центральної та Східної Європи;

- проблематику і методологію провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників, працюючих в цій галузі, а також концепції і використовуваний понятійний апарат.

-- Вміти:

- аналізувати, узагальнювати і оцінювати спеціальну літературу в цій області;

- самостійно проводити відбір і аналіз джерел, застосовувати отримані знання для аналізу внутрішніх і зовнішньополітичних процесів;

- використовувати отримані відомості для опису і аналізу основних соціально історичних процесів;

- формулювати і аргументувати власну позицію з дискусійних проблем політичної історії країн Центральної та Східної Європи, коректно застосовувати понятійний апарат і основні концепції політичної історії.

Мати навички (набути досвіду):

- реферування наукової літератури, дослідницької роботи з електронними бібліотечними каталогами та базами даних, мережевими ресурсами;

- професійної публічної дискусії та презентації результатів дослідження.

Політична-історія-країн-Центральної-та-Східної-Європи

Отже, даний курс розкриває закономірності та особливості політичних процесів і подій, що відбувалися у країнах Центральної та Східної Європи, розвиває навички аналізу, співставлення, характеристики і порівняння історичних процесів у політичній сфері, формує цілісне уявлення про політичну картину розвитку вище згаданого регіону.

На сайті kursoviks.com.ua ви можете замовити дипломну роботу чи бібліографічний список з курсу Політична історія країн Центральної та Східної Європи. Наш інформцентр дає гарантії дотримання термінів і вимог. У процесі написання Вашої роботи будуть використані тільки актуальні і сучасні джерела.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!