Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Методика викладання зарубіжної літератури у культурологічному контексті

Методика викладання зарубіжної літератури у культурологічному контексті, як навчальна дисципліна

« Назад

Культурологічний аспект є одним з найважливіших в реалізації проектів гуманізації та гуманітаризації освіти. Сьогодні культура, неухильно переміщаючись в центр соціального життя, починає розглядатися як первинне в діяльності і системі характеристик сучасної людини. Вона виступає, з одного боку, ефективним чинником творення і вдосконалення нашого багатогранного світу, а з іншого - пробуджує в людині особистість, тобто є інструментом її самопізнання і самозміни. Культура завжди спрямована на набуття людиною сенсу життя. Тому даний курс є надзвичайно актуальним.

Курс Методика викладання зарубіжної літератури у культурологічному контексті – вивчає методи, прийоми та механізми залучення учнів до різних сторін культурної спадщини на уроках зарубіжної літератури.

курс-Методика-викладання-зарубіжної-літератури-у-культурологічному-контексті

Гуманітарні предмети і зарубіжна література, зокрема, повинні внести свою лепту у формування культурного модусу особистості учня, під яким слід розуміти певний тип входження учня в культуру, силу і слабкість його культурних реакцій, міру його активності в спілкуванні з нею, його внутрішню позицію до вищих символічних і інтелектуальних формах культури.

Мета курсу Методика викладання зарубіжної літератури у культурологічному контексті – ознайомити студентів з основами розвитку ціннісних переконань учнів, навчити їх  застосовувати на уроках зарубіжної літератури методи, які включають розвиток культурних компонентів особистості.

Зусилля педагогів повинні бути спрямовані на подолання пасивної культурної позиції учнів, на становлення активно сприймаючого культурного модусу особистості учня.

Криза цінностей, світоглядна дезорієнтація позбавляють зростаюче покоління можливості сформувати міцний особистісний фундамент, знайти високий рівень самосвідомості як рушійної сили самотворення людини. Все це вимагає від кожного навчального предмета духовно-особистісної спрямованості, коли вищою метою своєї роботи вчитель бачить не тільки суму знань, а й творення культурно-морального і громадянського фундаменту особистості учня.

Література як навчальний предмет має в цьому плані широкі можливості. Художні твори містять у собі певний культурний компонент, а часом і цілий пласт, що дозволяє залучити учнів до матеріальних і духовних реалій вітчизняної і світової культури.

Особливу увагу слід приділити вичленовуванню національно-культурного компонента, який забезпечує занурення учнів в пласти духовної культури народу, знайомить з особливостями національного бачення світу і його ключовими цінностями.

Методика-викладання-зарубіжної-літератури-у-культурологічному-контексті

Незважаючи на те, що літературознавство поки не оперує поняттям «цінності», існуюче в ньому поняття пафосу вбирає в себе ціннісну наповнюваність, бо з французького це слово перекладається як «пристрасть». Духовні цінності завжди були рушійною силою творчої пристрасті художників слова.

Отже, курс Методика викладання зарубіжної літератури у культурологічному контексті націлена на засвоєння студентами методів впровадження на заняттях культурологічного аспекту, що передбачає практичну реалізацію принципів гуманізації та гуманітаризації освіти і діалогу культур.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!