Роздрукувати сторінку

Науковий образ світу, як навчальна дисципліна

« Назад

Поняття «картина світу» і «образ світу» часто вживаються як синоніми, хоча для цього немає серйозних підстав. Картина світу - це наукове уявлення про буття. Образ світу — це сукупність знань особистості, інструмент сприйняття.

Цілями освоєння дисципліни «Науковий образ світу» є:

- загальноосвітня: ознайомлення студентів з невід'ємним компонентом наукового пізнання – природознавством і формування цілісного погляду на навколишній світ;

- методологічна: інформування студентів про засади наукової методології, яка характерна не тільки для науки, але і широко використовується у повсякденному житті і дозволяє оптимізувати багато процесів;

- координуюча: формування чітких уявлень про місце природознавства в системі наукового знання.

картина-світу

Завдання курсу:

- культурно-просвітницькі: отримання студентами відомостей про сучасні погляди на природу, наукову картину світу, визначенні місця людини в світі;

- світоглядні: роз'яснення відмінностей між точним знанням, вірою, думками і припущеннями, а також інтерпретаціями спостережуваних явищ;

- дослідницькі: формування уявлень про особливості природничо-наукового пізнання і мислення, розуміння сутності міждисциплінарних ідей і найважливіших природничо-наукових концепцій;

- гуманістичні: розуміння неминучості і специфіки антропоцентризму в природознавстві, усвідомлення можливостей людини, озброєної природно-науковими знаннями та її відповідального ставлення до природи, специфіки гуманітарного і природничо-наукового компонентів культури, особливостей їх взаємодії;

- науково-критичні: усвідомлення глобальних проблем і формування уявлень про сучасну природничо-наукову картину світу як глобальну модель природи.

Науковий-образ-світу

Для освоєння цієї дисципліни студенти використовують знання, вміння, навички, сформовані у процесі вивчення математики, фізики, хімії, біології, екології, інформатики та ІКТ, астрономії загальноосвітньої школи.

Освоєння дисципліни «Науковий образ світу» взаємопов'язане з навчальними дисциплінами «Філософія», «Безпека життєдіяльності».

В результаті освоєння програми бакалаврату в студента повинні бути сформовані загальнокультурні, загальнопрофесійні і професійні компетенції.

Студент, який опанував програму дисципліни, повинен володіти наступними загальнокультурними компетенціями:

- здатність застосовувати положення філософських і соціогуманітарних знань для становлення наукового світогляду;

- здатність застосовувати природничі та математичні знання для орієнтації в сучасному інформаційному просторі;

- здатність до самоорганізації та самоосвіти.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати: досягнення природничих наук для визначення програми соціальних відносин і культури поведінки індивіда, як в особистісному, так і професійних аспектах; етапи розвитку природознавства, особливості сучасного природознавства.

- Вміти: узагальнювати, аналізувати, сприймати природничо-наукову інформацію, ставити мету пошуку достовірної наукової інформації, обирати шляхи її досягнення; спілкуватися і взаємодіяти з учасниками освітнього процесу у відповідності з принципами толерантності, діалогу та співпраці.

- Володіти: технологіями придбання, використання та відновлення природничо-наукових знань; способами аналізу і синтезу інформації; різними способами вербальної та невербальної комунікації.

навколишній-світ

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Гуторович О.В., Кузнецов А.С., Нікітін С.В., Тетюєв Л.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно написати курсову роботу чи доповідь з курсу «Науковий образ світу» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!