Роздрукувати сторінку

Історія чеської мови, як начальна дисципліна

« Назад

Курс Історія чеської мови – це навчальна дисципліна, яка вивчає історичні закономірності формування фонологічної системи та граматичної будови чеської мови. Вона призначена для студентів, які навчаються за спеціальністю «Слов'янська філологія».

В рамках курсу студенти глибоко вивчають такі розділи історії чеської мови, такі як історична фонетика, історична морфологія і історичний синтаксис. Тут розглядаються основні процеси та тенденції в розвитку системи чеської мови на різних етапах її розвитку.

Історія-чеської-мови

Метою вивчення курсу – є формування знань про основні етапи становлення чеської мови, розуміння процесів і тенденцій розвитку фонетичної, граматичної і лексичної системи чеської мови.

Завдання вивчення курсу полягають в тому, щоб навчити студентів пояснювати діахронічні зміни (фонетичні, морфологічні, синтаксичні, лексичні) в мовній системі, читати і аналізувати пам'ятки давньочеської писемності, бачити за фактами сучасної чеської мови історію їх становлення і розвитку.

Дана дисципліна безпосередньо пов'язана з курсами: «Старослов'янська мова», «Діалектологія слов'янської мови (чеської)», «Історія слов'янської літературної мови (чеської)», «Теоретична граматика слов'янської мови (Чеської)», «Слов'янська мова (чеська)».

система-чеської-мови

Під час вивчення цієї дисципліни рекомендуються такі методи і технології навчання:

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

- словесні методи;

- наочні методи;

- індуктивні і дедуктивні методи;

- репродуктивні і проблемно-пошукові методи;

- методи самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача.

2. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

- практичні методи;

- методи формування пізнавального інтересу.

3. Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності, які включають в себе методи усного та письмового контролю і самоконтролю.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- місце даної слов'янської мови в родині інших мов і походження цієї мови;

- основні тенденції історичного розвитку мовної системи на різних етапах історії чеського народу;

- зміна форм і значень слів, історичний розвиток структури слова, виникнення нових і відмирання старих граматичних категорій, закономірності еволюції синтаксичного ладу мови;

- подібності та відмінності історичних шляхів розвитку даної мови в зіставленні з іншими слов'янськими мовами (насамперед - зі східно-слов'янськими і конкретно з українською мовою);

- тенденції мовних змін на сучасному етапі розвитку мови.

-- Вміти:

- читати і перекладати давні тексти;

- історично коментувати факти сучасної чеської мови;

- пояснювати історичні зміни звукового та граматичного ладу мови (в зіставленні з українською) як результат мовної еволюції праслов'янської мови.

Курс Історія чеської мови має міждисциплінарні зв’язки з Сучасною чеською мовою, Всесвітньою історією, Чеською літературою, Історією Чехії, Історією Західних і південних слов’ян, Славістикою та ін.

чеська-мова

Серед дослідників даної тематики можна назвати: Йосифа Добровського, Яна Вацлава та ін.

Отже, даний навчальний курс надає цілісну систему лінгвістичних знань з історії чеської мови, розкриває основні етапи її становлення і розвитку і важливим в освіті філолога славістичного напряму.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!