Роздрукувати сторінку

Основи наукових досліджень, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Основи наукових досліджень – вивчає принципи побудови, організації і планування наукових досліджень.

Метою освоєння дисципліни «Основи наукових досліджень» є повідомлення студентам первинних відомостей про наукове дослідження як феномен науки і розвиток у них базових компетенцій у сфері дослідницької діяльності.

дисципліна-Основи-наукових-досліджень

Дана дисципліна відноситься до варіативної частини дисциплін. Вхідні знання, вміння і компетенції, необхідні для вивчення даного курсу, формуються в процесі вивчення таких дисциплін, як Філософія, Основи системного аналізу, Іноземна мова, Соціологія, економічна теорія, Теорія державного управління, а також Математика, Статистика, Концепції сучасного природознавства.

Дану навчальну дисципліну доповнює подальше виконання науково дослідницької роботи студента.

Для вивчення дисципліни студент повинен:

- знати: основи природознавства, логіки, історію та філософію науки, методи математичного моделювання;

- вміти: набирати текст на комп'ютері, грамотно формулювати теоретичні положення, складати математичні моделі;

- володіти: основами викладу наукового тексту, прийомами математичного моделюванні, мовами програмування.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен: знати:

- поняття і ознаки науки як системи знання;

- поняття предмета і об'єкта дослідження;

- поняття і види методів дослідження;

- основні результати новітніх досліджень, опубліковані в провідних фахових журналах з проблем митної справи;

- основні наукові проблеми та завдання, вирішення яких має суттєве значення для подальшого розвитку Української держави.

-- Вміти:

- використовувати закони і прийоми логіки в цілях аргументації в наукових дискусіях і повсякденному спілкуванні;

- застосовувати теоретичні знання для аналізу державно-правової дійсності;

- планувати і проводити наукові дослідження.

-- Володіти:

- навичками логіко-методологічного аналізу фінансових і економічних процесів (в тому числі - процесу вдосконалення податкової системи) і наукового узагальнення отриманих результатів;

- навичками мікроекономічного і макроекономічного моделювання фінансових процесів із застосуванням сучасних інструментів;

- навичками аргументованого викладу основних результатів самостійної науково-дослідницької роботи;

- навичками викладання і економічних дисциплін в освітніх установах загальної та професійної освіти;

- способами проведення самостійних досліджень в галузі митної справи;

- навичками публічної промови, аргументації, ведення наукової дискусії;

- стилем наукового писемного та усного мовлення українською мовою.

Основи-наукових-досліджень

Таким чином, у процесі вивчення дисципліни студент повинен отримати відомості про методологію і планування проведення наукових досліджень, ознайомитися з понятійним апаратом дослідницької діяльності, з вмістом і можливостями найбільш часто використовуваних методів дослідження, з математичним і інформаційним забезпеченням наукової роботи в додатку до досліджень в різних областях.

Сайт Kursoviks виконує будь-які види робіт з заданої дисципліни. У нас ви можете замовити курсову роботу або тести з курсу Основи наукових досліджень. Гарантуємо якість, високу унікальність тексту і виконання замовлення в термін! Супровід до захисту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!