Роздрукувати сторінку

Українська дипломатія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дипломатичний словник (тритомник), виданий в Москві у 1984-1986 рр. і відбиває точку зору керівництва зовнішньою політикою Радянського Союзу, давав таке визначення дипломатії: "Офіційна діяльність глав держав, урядів і спеціальних органів у сфері міжнародних відносин, що служить цілям зовнішньої політики держави". З цим визначенням важко погодитися, оскільки глави держав і урядів не є дипломатами, їх діяльність не може вважатися дипломатичною. Це державна або політична діяльність.

Більш прийнятним уявляється визначення дипломатії, дане німецькими вченими: "Офіційна діяльність осіб, яким доручається представляти державу у відношенні до інших держав". Або польське визначення: "Дипломатія - діяльність державних органів, які реалізують зовнішню політику держави".

історія-дипломатії

Дисципліна «Українська дипломатія» являє собою самостійну дисципліну, яка виступає складовою частиною програми підготовки студентів за напрямом підготовки «Міжнародні відносини» і відноситься до базової частини професійного циклу обов'язкових дисциплін.

Предметом вивчення дисципліни «Українська дипломатія» є дипломатія в її різноманітних формах і засобах на різних етапах розвитку світового співтовариства.

Мета вивчення дисципліни – озброїти студентів знаннями з історичними типами дипломатії та особливостей їх прояву на сучасному етапі.

Значне місце в дисципліні займають аналіз теорії та історії дипломатії в античні часи і в Середньовіччі, коли закладалися основи сучасної дипломатичної системи, а також нові дипломатичні галузі: церковна і військова дипломатія.

Основною метою дисципліни є досягнення наступних результатів освітніх результатів:

Студент повинен:

-- Знати:

- основні положення теорії та історії дипломатії України і основних держав Заходу;

- основи організації та функції дипломатичної та консульської служби України;

- сутність і основний зміст сучасної дипломатичної системи;

- основи організації дипломатичної служби США, Англії, Німеччини, Франції.

типи-дипломатії

-- Вміти:

- правильно оцінювати роль дипломатичної та консульської служб у відставанні інтересів України та її громадян за кордоном.

-- Володіти навичками:

- змістовного і ґрунтовного аналізу діяльності дипломатичної та консульської служби України на міжнародній арені.

У результаті вивчення дисципліни «Українська дипломатія» у студента повинні бути сформовані наступні компетенції:

-- загальнокультурні:

- здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень;

- володіння політично коректною корпоративною культурою міжнародного спілкування (формального і неформального), навичками знаходження компромісів за допомогою переговорів;

- здатність адаптуватися до умов роботи в складі багатоетнічних та інтернаціональних груп;

- настрій на розвиток креативності мислення, професійної ініціативи, ініціацію позитивних змін;

-- професійно-дисциплінарні:

- володіння основами та базовими навичками прикладного аналізу міжнародних ситуацій;

- знання і розуміння змісту програмних документів з проблем зовнішньої політики України;

- вміння професійно грамотно аналізувати і пояснювати позиції України з основних міжнародних проблем.

Українська-дипломатія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Самойленко В.В., Винокуров В.І., Антонова Л.В., Просвірова Т.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи реферат з курсу «Українська дипломатія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!