Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Практика усного і писемного мовлення італійської мови

Практика усного і писемного мовлення італійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практика усного і писемного мовлення італійської мови – вивчає мовні образи, норми, основні інтонаційні і граматичні структури італійської мови.

Метою освоєння курсу Практика усного і писемного мовлення італійської мови є формування, розвиток і вдосконалення у студентів загальнокультурних, професійних і спеціальних компетенцій, що дозволяють в подальшому здійснювати професійну діяльність за допомогою оволодіння комунікативною компетентністю італійської мови, яка передбачає володіння різними видами мовної діяльності, лексичним і граматичним матеріалом, а також готовність використовувати іноземну мову для отримання, оцінювання і заст. осування іншомовної інформації для вирішення навчальних та професійних завдань.

курс-Практика-усного-і-писемного-мовлення-італійської-мови

Виховна мета курсу визначається наступними аспектами:

- підготовка всебічно розвинених конкурентоспроможних випускників педагогічного напряму підготовки;

- формування почуття відповідальності і свідомого ставлення до навчальної діяльності;

- формування почуття патріотизму і розуміння сутності суспільних явищ в країні, що вивчається.

Загальноосвітня та розвиваюча мета курсу визначаються підвищенням загальноосвітнього і загальнокультурного рівня майбутнього вчителя.

Завдання курсу Практика усного і писемного мовлення італійської мови:

- формування основних видів мовленнєвої діяльності: розуміння на слух, говоріння (монологічне та діалогічне мовлення), читання, письмо;

- формування готовності до здійснення іншомовної мовленнєвої діяльності, в тому числі розвиток інтеграційних комунікативних умінь, які включають вміння вести бесіду; вміння будувати свою мовну і немовну поведінку адекватно соціокультурної специфіки країни, що вивчається;

- розвиток компенсаторних умінь (умінь виходити зі становища в умовах дефіциту мовних засобів при отриманні і передачі іншомовної інформації);

- вдосконалення слухо-мовленнєвих навичок;

- розвиток умінь розуміти на слух автентичні тексти, що відображають різні функціональні стилі і сфери спілкування в рамках програмного матеріалу;

- збагачення активного словника студентів, характерного для нейтрального стилю мовлення, а також знайомство з елементами розмовного стилю мовлення і ідіомами;

- вдосконалення граматичних навичок і збагачення мовлення студентів новими синтаксичними конструкціями;

- формування професійно-педагогічних умінь і навичок;

- навчання творчому висловлюванню в рамках досліджуваної тематики;

- розвиток навичок і вмінь реферування іншомовних текстів публіцистичного і науково-популярного характеру і текстів рідною мовою;

- розвиток вміння представляти вербальну інформацію у вигляді схем, таблиць, діаграм.

Практика-усного-і-писемного-мовлення-італійської-мови

Отже, даний курс спрямований на оволодіння студентами різними способами вербальної і невербальної комунікації.

На нашому сервісі kursoviks.com.ua ви можете купити курсову роботу або реферування книги з курсу Практика усного і писемного мовлення італійської мови. Ми швидко і якісно виконаю ваше замовлення, з хорошим рівнем унікальності. Всі ваші вимоги будуть суворо дотримані.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!