Роздрукувати сторінку

Авангард в культурі ХХ століття, як навчальна дисципліна

« Назад

Авангард в культурі ХХ століття – це навчальна дисципліна, яка вивчає основи авангардної культури ХХ століття, її особливості, здобутками та представників у різних напрямках культури.

Об’єктом навчального курсу є авангард та його течії.

Авангард – це культурна течія, яка виникла на межі ХІХ – ХХ століття і поєднує у собі безліч різних рухів та інноваційних напрямків у художній культурі модернізму першої третини XX: футуризм, дадаїзм, сюрреалізм, кубізм, супрематизм і т.д.

Авангард

Саме слово авангард має французьке походження і спочатку означало - частина армії, яка йде вперед, попереду інших.

Соціальна основа авангарду – це протест, конфлікт із сучасною цивілізацією. Характерною рисою авангарду є інноваційна художня практика. Адже авангардизм це нове мистецтво, яке прагнуло докорінного оновлення художньої практики. Особливий вплив на розвиток авангарду справив кубізм. Засновниками цього напрямку вважаються художники П. Пікассо, Х. Грис і Ж. Брак.

Предметом навчальної дисципліниє зміст, суть, розвиток та особливості авангардних напрямків ХХ століття; культурні та мистецькі надбання та досягнення представників авангарду.

Метою навчальної дисципліни Авангард в культурі ХХ століття є ознайомлення студентів з основами авангарду ХХ століття, його особливостями, здобутками та представниками у різних напрямках культури; формувати у студентів уміння аналізувати і узагальнювати світову культурну спадщину; виховувати студентів на прикладах кращих зразків світової культури.

Авангард-в-культурі-ХХ-століття

Основними завданнями дисципліни є:

- Ознайомлення студентів з передумовами та історією виникнення авангардизму;

- Ознайомлення студентів з авангардними течіями у мистецтві ХХ століття;

- Ознайомлення студентів з авангардними течіями в музиці та кіномистецтві ХХ століття;

- Ознайомлення студентів з найвідомішими представниками авангарду ХХ століття;

- Аналіз авангардних течій ХХ століття.

Авангард в культурі ХХ століття включає в себе три періоди:

І. Авангардне мистецтво початку ХХ століття;

ІІ. Авангардне мистецтво середини ХХ століття;

ІІІ. Авангардне мистецтво кінця ХХ століття.

Навчальна дисципліна Авангард в культурі ХХ століття тісно пов’язана з іншими гуманітарними та соціальними дисциплінами. Такими як, наприклад, філософія, літературознавство, релігієзнавство, психологія, соціологія, філософія культури, соціологія культури, історія культури та ін. І, власне, є частиною культурології.

Авангард в культурі ХХ століття став об’єктом дослідження багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Серед них В. Маркаде, О. Наков, Г. Бойко, Ш. Дуглас та ін.

Авангардизм

До найвідоміших авангардистів відносяться: Тернер (художник, який на 50 років випередив свій час); Клод Моне (перша революція сучасного живопису); Ілля Рєпін (перший художник, що охопив справжні деталі життя в Росії); Пікассо (його переносне абстрактне мистецтво було присутнє майже у всіх засобах масової інформації).

Отже, Авангард в культурі ХХ століття – це курс для студентів, який висвітлює ідеї, оригінальність бачення, світогляд митців ХХ століття. Знайомить студентів з найкращими представниками авангардної культури та їх творами. Розвиваючи, таким чином, у них культурне світобачення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!